> Naši partneri < http://www.unss.sk/

Biela pastelka 2014


Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a informovanie verejnosti o živote týchto ľudí. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie služieb, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa do bežného života.


Fotogaléria k článku

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme


Logo Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Karlova Ves Jelinek Cork Group Opavia Biatec group Tatra banka Dexia banka logo Lions Club Komunitná nadácia Bratislava Ružinov Ďakujeme za príspevok, ktorý Miestny úrad Ružinov poskytol Základnej organizácii č. 5 Bratislava II na rekondičný pobyt v rámci projektu Učíme sa byť samostatní. MÚ Ružinov prispel sumou 2 000 €.