> Naši partneri < http://www.unss.sk/

Projekt Comenius


Koncom roka 2014 nás požiadala Pedagogická a sociálna akadémia o pomoc pri projekte Comenius. Naša spolupráca začala v januári 2015 a realizovala sa v podobe dvoch stretnutí, v rámci ktorých sme poskytli študentom potrebné informácie o našej organizácií, o práci so zrakovo postihnutými klientmi, sprievodcovských technikách, pomôckach a Braillovom písme. Zaškolení študenti posunuli informácie ďalej v rámci dňa, kedy ich navštívili zahraniční študenti z Nemecka, Portugalska, Grécka a iných európskych krajín.


Fotogaléria k článku

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme


Logo Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Karlova Ves Jelinek Cork Group Opavia Biatec group Tatra banka Dexia banka logo Lions Club Komunitná nadácia Bratislava Ružinov Ďakujeme za príspevok, ktorý Miestny úrad Ružinov poskytol Základnej organizácii č. 5 Bratislava II na rekondičný pobyt v rámci projektu Učíme sa byť samostatní. MÚ Ružinov prispel sumou 2 000 €.