> Naši partneri < http://www.unss.sk/

Deň bielej palice 2014


Deň bielej palice je dopravno-osvetová akcia, ktorú každoročne organizuje ÚNSS v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na zber štatistík o tom, koľko vodičov na Slovensku nedalo prednosť nevidiacim chodcom na priechodoch pre chodcov. V Bratislavskom kraji nevidiacim chodcom s bielymi palicami nezastavilo 14,9 % áut, čím sa dostal na druhé miesto za Banskobystrický kraj. V Bratislave akcia prebiehala na Ursínyho ulici, na Vajnorskej, Mlynských nivách, pri ružinovskej nemocnici, na Karloveskej a Herlianskej ulici, ďalej pri obchodných centrách Tesco a Kaufland. Pri tejto dopravno-osvetovej akcii nám pomáhali členovia základných organizácií ÚNSS, študenti PdF UK v Bratislave a dobrovoľníci, ktorým týmto veľmi pekne ďakujeme.


Fotogaléria k článku

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme


Logo Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Karlova Ves Jelinek Cork Group Opavia Biatec group Tatra banka Dexia banka logo Lions Club Komunitná nadácia Bratislava Ružinov Ďakujeme za príspevok, ktorý Miestny úrad Ružinov poskytol Základnej organizácii č. 5 Bratislava II na rekondičný pobyt v rámci projektu Učíme sa byť samostatní. MÚ Ružinov prispel sumou 2 000 €.