> Naši partneri < http://www.unss.sk/

Školáci spoznávali život nevidiacich


V spolupráci s firmou Dachser sme v októbri 2014 zrealizovali 6 stretnutí so žiakmi 4.D na ZŠ Nevädzova. Cieľom projektu bolo búrať bariéry medzi žiakmi so zrakovým postihnutím a žiakmi bez postihnutia. Sústredili sme sa na nadviazanie prvého kontaktu so zrakovo postihnutým, sprievodcovské techniky, vyskúšali si chôdzu s bielou palicou, simulačné okuliare, ktoré im priblížili ako človek so zrakovým postihnutím môže vidieť resp. nevidieť. Ďalej sme im ukázali optické a kompenzačné pomôcky, ktoré dostali priamo do rúk. Posledná aktivita so žiakmi vyvrcholila stretnutím s nevidiacim Jurajom Prágerom a jeho vodiacim psom Arkusom. Projekt bol ukončený spoločnou návštevou bratislavskej ZOO, kde sa stretli žiaci so zrakovým postihnutím zo Svrčej a žiaci z Nevädzovej. Mohli tak uplatniť všetko, čo sa naučili, a ako bonus nadviazať nové priateľstvá.

Spätná väzba od žiakov

Školáci spoznávali život nevidiacich

Školáci spoznávali život nevidiacich


Fotogaléria k článku

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme


Logo Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Karlova Ves Jelinek Cork Group Opavia Biatec group Tatra banka Dexia banka logo Lions Club Komunitná nadácia Bratislava Ružinov Ďakujeme za príspevok, ktorý Miestny úrad Ružinov poskytol Základnej organizácii č. 5 Bratislava II na rekondičný pobyt v rámci projektu Učíme sa byť samostatní. MÚ Ružinov prispel sumou 2 000 €.