> Naši partneri < http://www.unss.sk/

Projekt Zdravé oči už v škôlke


Vďaka projektu Zdravé oči už v škôlke sa nám v roku 2014 podarilo zakúpiť na Krajské stredisko skríningový prístroj Plusoptix, pomocou ktorého realizujeme preventívne merania zrakových parametrov u detí v predškolskom veku. Plusoptix dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť u detí už od 6 mesiacov. Prostredníctvom realizácie preventívnych meraní chceme vytvoriť program včasnej vývinovej diagnostiky, vďaka ktorej je možné v prípade zistenia začínajúcich ochorení včas poskytnúť programy zdravotnej starostlivosti a sociálnej reahabilitácie. Efektívna liečba vývinových porúch je pritom možná iba v detskom veku, teda v čase, keď sa zrak a jeho orgány vyvíjajú.


Fotogaléria k článku

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme


Logo Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Karlova Ves Jelinek Cork Group Opavia Biatec group Tatra banka Dexia banka logo Lions Club Komunitná nadácia Bratislava Ružinov Ďakujeme za príspevok, ktorý Miestny úrad Ružinov poskytol Základnej organizácii č. 5 Bratislava II na rekondičný pobyt v rámci projektu Učíme sa byť samostatní. MÚ Ružinov prispel sumou 2 000 €.