Dary pre KS

Túto časť by si mohli pripraviť KS samé, malo by tam byť uvedené, akou formou je možné pomôcť KS, ich číslo účtu, prípadne na čo aktuálne potrebujú získať finančné prostriedky, ako nejaká konkrétna výzva regionálne určená.