Pracovníci KS

 • Tomáš Bako, vedúci KS ÚNSS Bratislava, sociálny poradca – inštruktor sociálnej rehabilitácie
  email: bako@unss.sk
  telefón: 0905 477 973
 • Eva Metonová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
  email: metonova@unss.sk
  telefón: 0903 489 139
 • Monika Dehelánová, sociálna pracovníčka
  email: dehelanova@unss.sk 
  telefón: 0911 809 528
 • Lucia Taligová Kollerová, sociálna pracovníčka
  email: taligova@unss.sk
  telefón: 0948 108 672