Pracovníci KS

  • Tomáš Bako, vedúci KS ÚNSS Bratislava, sociálny poradca – inštruktor sociálnej rehabilitácie
    email: bako@unss.sk
    telefón: 0905 477 973, 0911 809 528
  • Eva Metonová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
    email: metonova@unss.sk
    telefón: 0903 489 139