Cyklus Sami sebe alebo Zrakáč zrakáčovi radcom

Celoročne a hlavne každoročne sa na KS venujeme špecializovanému sociálnemu poradenstvu a sociálnej rehabilitácii, výnimkou nebol ani ten vlaňajší, dvojdvadsiatkový. Avšak už prvé jarné mesiace nás donútili čeliť novej výzve: ako aj naďalej nepretržite a zmysluplne pracovať s klientom a poskytnúť mu poradenstvo, ktoré by nestrácalo na kvalite? Premysleli sme to a napokon sa načiahli za novou formou práce (síce známou, ale dovtedy nevyužívanou) a v malom tvorivom tíme – dvaja členovia nášho KS a dve pracovníčky Úradu ÚNSS – sme vytvorili a rozbehli nový koncept svojpomocného poradenstva v poradenskej praxi. Všetky nami stanovené kritériá splnili Skype rozhovory s nevidiacimi, prakticky nevidiacimi a slabozrakými na poradenské témy od výmyslu sveta. A tak vznikol cyklus rozhovorov s názvom Sami sebe.

Aktivitu sme rozdelili na dve časti:

  1. moderovaná a nahrávaná diskusia: rozhovor mal určenú tému z oblasti nášho poradenstva (zamestnávanie, samostatnosť v pohybe, v sebaobsluhe, IT zručnosti…) a jeho cieľom bolo ukázať, ako náš hosť našiel vlastné riešenie problémov, ktoré ho v súvislosti so zrakom stretávajú. Naším zámerom nebolo skicovať portréty našich hostí, nie sú to medailóny úspešných, skôr sme sa usilovali prizrieť sa veciam optikou zrakového postihnutia, kládli sme špecifické otázky, ktoré len tak niekde nezaznejú a ktoré môžu priniesť odpovede, riešenia a inšpirácie.
  2. voľná a nenahrávaná diskusia: tí, ktorí sa prihlásili do Skype skupinovej konverzácie a sledovali rozhovor v reálnom čase, dostali priestor pýtať sa, zdieľať svoju osobnú skúsenosť, komentovať vypočuté riešenia – to, čo jednému funguje bezchybne, druhý možno zamieta. Ale práve vďaka tejto rôznorodosti sme mohli z rozhovorov postupne skladať fascinujúcu mozaiku zručností, ktoré si treba budovať, aby človek mohol žiť život, aký sa mu páči. Bez ohľadu na to, či má alebo nemá do vienka pridané niečo naviac (napr. aj to zrakové postihnutie).

Hlavným zmyslom tejto digitálnej aktivity bolo poradenstvo a iniciovanie vzniku svojpomocnej podpornej siete. Podarilo sa nám sprístupniť dôležité témy z oblasti sociálneho poradenstva (zamestnávanie – možnosti uplatnenia, voľný trh práce vs. chránená dielňa, pracovný asistent…), sociálnej rehabilitácie (priestorová orientácia a samostatný pohyb – odhodlanie, odvaha, grífy, navigačné aplikácie a sloboda; sebaobsluha – v práci i domácnosti) či dôležitých kompenzačných IT zručností. Dotkli sme sa otázok vzdelávania, úpravy fyzického prostredia (aj v práci, aj v domácnosti pri „mamičkovaní“), zvládania sociálno-komunikačných zručností (a to nielen toho, ako na pracovných pohovoroch prezentovať svoje zrakové postihnutie), okrajovo aj vyrovnávania sa s postihnutím. Veľmi nás teší, že sme nazhromaždené zachytili vo forme zvukových nahrávok, ku ktorým je možné kedykoľvek sa vrátiť, sú k dispozícii pre všetkých (pre dlhodobých i nových klientov, pre pracovníkov všetkých KS ÚNSS, ale aj pre širokú verejnosť) a môžu sa využívať v poradenstve. Ľudia so zrakovým postihnutím sa týmito rozhovormi môžu inšpirovať, získať motiváciu k ďalšej aktivite či odpovede… v podstate aj bez otázok. Nehovoriac o tom, že boli bezpečné a neobmedzovali našu činnosť ani v čase sprísnených opatrení a zákazu poskytovať služby osobne.

Akým témam sme sa venovali?

Všetky témy a rozhovory si hovejú v samostatnom priečinku pod odkazom Podcasty Sami sebe, ale ak váhate, či kliknúť, alebo máte záujem len o nejakú konkrétnosť, ponúkame vám ich prehľad:

1. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, pracovný pohovor, práca počas štúdia, cesta od brigádnika k TPP, včlenenie sa do kolektívu, tímbuildingy, práca s papiermi, práca klientskeho poradcu v korporácii.

Ako získať a udržať si zamestnanie na voľnom trhu

2. Skype: nastavenie podnikania v oblasti masážnych služieb, ako si poradiť bez štátnej pomoci, ako budovať značku, oslovovať zákazníkov, komunikovať svoje zrakové postihnutie, riešiť účtovníctvo.

Ako podnikať v masérskych službách

3. Skype: priestorová orientácia a samostatný pohyb, potenciál ľudí, bielej palice, techniky a technológií, stratégie hostí.

Keď sa vyberiem niekam sám

4. Skype: príprava na rodičovstvo a úkony spojené so starostlivosťou o bábätko (prebaľovanie, kŕmenie, ošetrenie rán a dávkovanie liekov, prvé kroky, hry, začlenenie do kolektívu detí a mamičiek).

Som mama

5. Skype: ako sa dá na našom trhu živiť hudbou, ako komunikovať svoje zrakové postihnutie, cestovať na podujatia, možnosti reklamy a PR.

Ako podnikať a živiť sa hudbou

6. Skype: špecifiká profesie vysokoškolského pedagóga, výskumu, prednášky, spolupráca so študentmi a výber asistentov.

Učím na univerzite

7. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, pracovný pohovor, práca právnika v nadnárodnej spoločnosti, včlenenie sa do kolektívu, príprava a priebeh súdnych sporov.

Mojou prácou sú paragrafy

8. Skype: cesta od študentského nápadu po vybudovanie vlastnej IT firmy, vedenie a výber zamestnancov, budovanie podnikovej kultúry, navrhovanie stratégií rozvoja, oslovovanie klientov, vystupovanie a úprava zovňajšku.

Začalo to hrou

9. Skype: život a práca v zahraničí.

Žijem a pracujem v zahraničí

10. Skype: sebaobsluha a zariadenie domácnosti.

Do koča i do voza

11. Skype: IT novinky a aplikácie v telefóne – pomoc v každodennom živote.

Si aj ty IT?

12. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, práca počas štúdia, pracovný pohovor, práca výskumníčky.

Iba keď budeš strieľať na bránku, môžu padnúť góly

13. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, práca počas štúdia, pracovný pohovor, práca žurnalistu, svet médií.

Ktorých 5 tém by ste vedeli spracovať do konca dňa?

14. Skype: príprava na cestu, cestovanie, pohyb v neznámom priestore, IT – pomoc pri orientácii a získavaní informácií.

Až na kraj sveta

15. Skype: založenie, vybudovanie a vedenie neziskovej organizácie so ZUŠ-kou, letnými i zimnými integračnými tábormi, klubom šípok a vlastnou kapelou.

Někdo vidí, někdo ne, společně se bavíme!

16. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, pracovný pohovor, práca finančného poradcu, cestovanie za klientmi, stretnutia s neznámymi ľuďmi v neznámom priestore, vystupovanie a úprava zovňajšku.

Image robí divy

17. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, pracovný pohovor, práca tlmočníčky a prekladateľky, príprava na tlmočenie, úprava podkladov, včlenenie sa do kolektívu.

Vždy máte čo ponúknuť

18. Skype: rozhovor s dvomi manažérkami, ktoré sa rozhodli do svojho tímu prijať ľudí so zrakovým postihnutím, pracovný pohovor, príprava na nového zamestnanca, práca s kolektívom, úprava prostredia.

Keď sa manažér rozhodne prijať do práce „zrakáča“

19. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, založenie a vybudovanie vlastnej PR agentúry, pracovná asistencia, práca v oblasti mediálnej komunikácie a marketingu, oslovovanie partnerov, reklama.

Zabudnite na Zajtraland

20. Skype: ako bez zraku študovať matematiku, pracovný pohovor, práca s číslami na pozícii analytik.

Babravá robota

21. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, pracovný pohovor, cesta od brigádnika po vedúcu pozíciu v registratúre, výber, vedenie a kontrola brigádnikov.

Ako „nezapadnúť prachom?“

22. Skype: práca školského špeciálneho pedagóga, založenie a budovanie vlastného občianskeho združenia, sprevádzanie výchovno-vzdelávacím procesom detí s mentálnym postihnutím a autizmom, príprava edukačných materiálov, letné integračné tábory.

Pomôcť tam, kde už medicína nestačí

23. Skype: uplatnenie na voľnom trhu práce, hľadanie práce, cesta od dobrovoľníčky až po TPP na pozíciu manažérky hudobného telesa, spolupráca s partnermi, distribúcia pozvánok na koncerty, výber sály, kontrola podmienok.

Všetko, čo stoji za to, si žiada odvahu

24. Skype: rozhodnutie osvojiť si dieťa, komunikácia s úradmi a súdom, predosvojiteľská starostlivosť, materská dovolenka a materstvo.

Osvojme si bábätko. To, že nevidím, nevadí

25. Skype: rozhodnutie bývať samostatne, výber bytu a jeho zariaďovanie, zručnosti potrebné na fungovanie vo vlastnej domácnosti, domové oznamy, schôdze a vzťahy so susedmi.

Posunúť sa do vyššieho levelu

26. Skype: ako behať v meste i v horách, hľadať, organizovať a udržať si vodičov, ako zvládnuť masové behy.

Behať kvôli sebe samému je to naj!

27. Skype: zmena životnej situácie po diagnostikovaní vážneho očného ochorenia, rekvalifikácia, materstvo, ako požiadať o pomoc, komunikovať o svojich problémoch so zrakom, prispôsobiť záľuby a domácnosť, vyrovnať sa s označením „človek so zrakovým postihnutím“.

Môj život sa po vyslovení tej diagnózy zmenil

28. Skype: objavovanie nových krajín a svetov, učenie sa cudzích jazykov, hľadanie priateľov za hranicami a splietanie siete kontaktov.

Život nevidiaceho musí byť tak trochu dobrodružstvo

29. Skype: hľadanie práce prostredníctvom personálnej agentúry, vyrovnávanie sa s odmietaním na pohovoroch, nová práca a noví kolegovia, ústretoví nadriadení.

Predsa aj nevidiaci musí zamestnávateľovi niečo ponúknuť!

30. Skype: o ÚNSS, jej plusoch i mínusoch, o profesionálnej i spolkovej zložke, o tom, ktorým smerom by sa naša organizácia mala vybrať.

Nový predseda ÚNSS Ján Podolinský: „Keď neviete, že sa to nedá, tak to urobte.“

31. Skype: o štúdiu a práci v zahraničí, o sexualite ľudí so zdravotným postihnutím i bez neho, o sexuálnej výchove a prístupných študijných materiáloch.

„… a tak som sa rozhodla byť sexuologičkou.“

32. Skype: o blogu na tému zrakové postihnutie, o jazyku zrozumiteľnom širokej verejnosti, o témach, reklame, reakciách i oceneniach.

A takto si tu žijeme

33. Skype: o príprave na pracovný pohovor, o tvorbe životopisu, prezentácii svojich skúseností, schopností a zrakového postihnutia, o možnostiach umelej inteligencie pri selektovaní životopisov. Pozn. Ide o záznam zo záverečnej konferencie projektu Dvere dokorán.

Tipy a triky, ako so zrakovým postihnutím uspieť na pracovnom pohovore

34. Skype: o aktivitách ÚNSS v roku 2023, o pracovných skupinách pri Ústrednej rade ÚNSS, o spolkovej zložke a plánoch organizácie na rok 2024.

Ján Podolinský: „Sme občianske združenie a Máme to vo vlastných rukách.“

S údivom a pokorou

Takéto emócie nás opantali pri počúvaní toho, aký je život farebný, čo všetko je v ňom možné a aká dlhá vnútorná cesta premien je za každým úspechom. O tom, že takáto forma má pridanú hodnotu a zmysel, sme sa presvedčili už po krátkom čase. Zbierali sme nielen pozitívne spätné väzby, žiadosti o skontaktovanie, ale každý člen nášho malého tvorivého tímu začal fungovať aj ako konzultant. Niektorí z našich poslucháčov, ktorí si vypočuli rozhovor zo záznamu umiestneného na našej stránke, prejavili záujem dopýtať sa, skomentovať, povedať vlastný názor. Mnohých povzbudili, motivovali posunúť sa, aplikovať vypočuté do svojich životov. Nášmu KS tak pribudli aj noví klienti.

Odskúšali sme si novú formu svojpomocného poradenstva v on-line priestore a ukázalo sa, že je pre nás nielen funkčná, ale i veľmi prínosná. Vytvoril sa okruh stálych poslucháčov, ale s každou ďalšou témou pribudli aj noví. Nečakanou pridanou hodnotou, ktorej význam sa nám plne odkryl až v priebehu projektu, bolo sieťovanie a svojpomocné poradenstvo ako dôležitá súčasť nášho štandardného poradenstva. To sa rozhovormi z cyklu Sami sebe výrazne skvalitnilo, pretože predstavuje nielen silný motivačný nástroj, ale aj významný zdroj v praxi overených riešení.

Všetky vekové kategórie, ľudia žijúci po celom Slovensku, môžu získať informácie o téme, ktorá ich zaujíma, a to priamo „zo zdroja“. Neoceniteľnou môže byť táto forma aj pre žiakov a študentov, ktorí sa vzdelávajú integrovane. Nezriedka sú práve oni izolovaní od kvalitných informácií z oblasti zrakového postihnutia, t. j. od informácií o zručnostiach, ktoré im v budúcnosti pomôžu naplniť ich predstavy o živote. Prostredníctvom rozhovorov z cyklu Sami sebe je tá cesta veľmi jednoduchá – vo vlastnej izbe je možné stretnúť inšpiratívneho človeka, ktorý je dôkazom, že „sa to dá“.