Ján Podolinský: „Sme občianske združenie a Máme to vo vlastných rukách.“ – podcast

Ako po roku vníma Ján Podolinský predsednícke žezlo? Čo mu z nových povinností najväčšmi prirástlo k srdcu a čo by, naopak, najradšej hodil na plecia niekomu inému? Na čo z toho, čo sa v dvadsiatom treťom podarilo, je zvlášť pyšný? Ako nahliada na spolkovú zložku? Čo hovorí na Ústrednú radu a jej pracovné skupiny? Prečo sa jednou z tohtoročných priorít stala práve prístupnosť? Otázkami sme veru ani tento rok nešetrili a pred vianočnými sviatkami sme si vychutnali síce jediný, ale o to výživnejší chod. ÚNSS 😉

Skype rozhovor s Jánom Podolinským, formát MP3, 23,6 MB

Hudba v úvode a závere pochádza zo stránky: http://purple-planet.com