Dobrovoľníctvo

To by si rovnako mohli pripraviť KS samé so špecifikovaním potrieb a požiadaviek na dobrovoľníkov, ktorých vedia využiť vo svojom kraji.