Pomôcť tam, kde už medicína nestačí – podcast

Hanka sa po gympli rozhodla pre špeciálnu pedagogiku, lebo, ako sama hovorí, tá dokáže pomôcť aj tam, kde už medicína nevie urobiť nič. Vdýchla život občianskemu združeniu a zistila, že je to ako stať sa matkou – máte ho v sebe 24 hodín denne a nadosmrti 🙂 Dnes drží za ruku niekoľko desiatok detí s mentálnym postihnutím a autizmom a sprevádza ich na ceste za objavmi a poznaním. Aj napriek tomu, že je sama zrakáčka, dorozumieva a dohovára sa s tými, ktorí slovami šetria, alebo ich nepoužívajú vôbec, tvorivo využíva návaly energie hyperaktívnych detí, pre svojich zverencov pripravuje edukačné materiály, denné letné tábory a… a tu už odovzdávame slovo Hanke 😉

Skype Hanka, formát MP3, 48,5 MB

Hudba v úvode a závere pochádza zo stránky: http://purple-planet.com