Začalo to hrou – podcast

“Zákazníkovi – ak mu dodáte, čo chce – je jedno, či nevidíte”

V našom už ôsmom Skype rozhovore nás zobral Roman na krátku exkurziu vo svete nevidiaceho manažéra IT firmy. Okrem iného sme si vypočuli, aký dôraz kladie Roman na silu komunikácie vo svete IT biznisu, pri nábore nových zamestnancov, v riadení kultúry svojej firmy a aj vo vzťahoch so zákazníkmi. Obchodných partnerov a ani nových zamestnancov nepripravuje na to, že je nevidiaci. Bonbónikom bola staro-nová téma o neverbálnej komunikácii :-).

Skype rozhovor s Romanom, formát MP3, 53,5 MB

Hudba v úvode a závere pochádza zo stránky: http://purple-planet.com