Mojou prácou sú paragrafy – podcast

Na tomto Skype nám Rasťo porozprával o svojom pracovnom svete korporátneho právnika. Zaujímavo rozobral aj svoje skúsenosti s pohovormi. A hoci vždy stavia na odbornosti, povedal aj svoj pohľad na to, kedy, ako a prečo v rámci pohovoru spomenúť aj svoje zrakové postihnutie.

Skype rozhovor s Rasťom, formát MP3, 49,6MB

Hudba v úvode a závere pochádza zo stránky: http://purple-planet.com