Vždy máte čo ponúknuť – podcast

Táto skúsenosť obohatila Máriu, ale veríme, že aj vám sa trochu toho obohatenia ujde. V Skype rozhovore nám porozprávala o tom, ako si v práci, ktorú dobre poznala, otvorila dvere do inej kancelárie. „Jednoducho“ využila šancu ukázať, že ovláda niečo, čo kolegovia nie, a všetkým to pomohlo vyriešiť nové problémy, ktoré priniesla pandémia. Hovorila aj o tom, že v práci nikoho nezaujíma, že máte problém so zrakom, kedy je podľa nej pracovnému okoliu podstatné povedať, že dobre nevidíte, a že rozhodne netreba svojou energiou plytvať na ľudí, ktorí vám neveria. Mária sa naučila, že nie vždy musí hovoriť, že všetko zvládne. Môže to naučiť aj vás, ak jej dáte šancu a kliknete tu:

Skype rozhovor s Máriou, formát MP3, 54 MB

Hudba v úvode a závere pochádza zo stránky: http://purple-planet.com