Nový predseda ÚNSS Ján Podolinský: „Keď neviete, že sa to nedá, tak to urobte.“

Škoricovo-vanilkový špeciál z cyklu Sami sebe patril prvému mužovi našej organizácie. Jeho životnej aj únijáckej ceste, pravdaže, najmä tomu úseku, na ktorý vďaka 9. zjazdu ÚNSS začiatkom decembra (s ústrednou radou po boku) vykročil. Aby sa meno Ján Podolinský aspoň trošičku zhmotnilo do konkrétnych tvarov, čŕt, názorov, náhľadov, vízií a plánov, sme si uchmatli slabú hodinku. Ale stihli sme všetko podstatné: zistili sme, že o prijatí ponúkaného miesta predsedu ÚNSS najväčšmi rozhodla túžba niečo zmeniť, dozvedeli sme sa, že jednou z jeho súkromných priorít je byť čo najotvorenejší a čo najviac informovať členov, nečlenov i širokú verejnosť, ale aj to, kde vidí rezervy ÚNSS, kde jej skrytý potenciál a – čo je najdôležitejšie – ako ho využiť. Zo dva razy sme ho počas rozhovoru varovali, že ho medzi seba ešte pozveme, ale vy si to určite „na potom“ nenechajte! Šup-šup do počúvania prvého zo série rozhovorov s novým predsedom ÚNSS!

Skype rozhovor s Jánom Podolinským, formát MP3, 29,9MB

 

Ján Podolinský, predseda ÚNSS

Ján Podolinský, predseda ÚNSS

 

Hudba v úvode a závere pochádza zo stránky: http://purple-planet.com