Ako poskytujeme sociálne služby od 04.01.2021

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby dištančnou formou – telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Všetky poradenské miesta sú aktuálne zatvorené

Požiadavky na klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Kontakty:

 • Tomáš Bako, vedúci KS ÚNSS Bratislava, sociálny poradca – inštruktor sociálnej rehabilitácie
  email: bako@unss.sk
  telefón: 0905 477 973
 • Silvia Kvetáková, sociálna pracovníčka
  email: kvetakova@unss.sk
  telefón: 0911 809 528
 • Eva Metonová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
  email: metonova@unss.sk
  telefón: 0903 489 139