Biela pastelka 2014

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a informovanie verejnosti o živote týchto ľudí. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie služieb, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Fotogaléria k článku