Grantová komisia nadelila aj nám! Ste zvedaví, čo Bratislavský kraj podnikne?

Keď zatraktívnenie ÚNSS, budovanie a upevňovanie väzieb v rámci komunity ľudí so zrakovým postihnutím, tak zatraktívnenie ÚNSS, budovanie a upevňovanie väzieb v rámci komunity ľudí so zrakovým postihnutím. Tak sa grantová komisia pri hľadaní tohtoročnej priority rozhodla, nuž sme sa usilovali vyhovieť požiadavkám. Počas porád, schôdzí a výboroviek sme preto špekulovali a kalkulovali, aby nám sedeli aj témy, aj rozpočty. A veru naše úsilie nevyšlo nazmar! V devätnástke podporených projektov sú aj 4 z Bratislavského kraja. Spolkovej zložke tento rok chodila po rozume Morava, krajské stredisko zastreší projekt zameraný na prípravu na pracovný pohovor.

 

Po stopách našej histórie

Východnú Moravu si prechodia, prezrú a prehmatajú tí členovia ÚNSS z Bratislavského kraja, ktorí prijmú pozvanie našej krajskej rady. Projekt im okrem toho ponúkne možnosť zúčastniť sa na jedňodňovom poznávacom zájazde do oblasti slovensko-moravského pomedzia (výpravu z ÚNSS čakajú v historickom kostole z obdobia Veľkej Moravy v Kopčanoch, na zámku v Miloticiach a v múzeu T. G. Masaryka v Hodonínne) a zoznámiť sa s niektorými historickými pamätihodnosťami a významnými osobnosťami z oblasti Kopčian, Holíča a Skalice. Poznávací zájazd je šitý na mieru nevidiacim, prakticky nevidiacim a slabozrakým a naplánovaný je na druhú polovicu júna.

 

Ide to s nami dole vodou

Druhý na programe je splav rieky Morava, na ktorý si trúfli členovia ZO č. 57. Po dohode s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu, z Katedry športov v prírode a plávania, vytipovali najvhodnejšiu trasu, zabezpečili si inštruktorov, pramice, kajaky, pre každý prípad aj certifikované plávacie vesty – aj pokojné rieky môžu mať svoje vrtochy. Vyrazia z Vysokej pri Morave, Devínskym jazerom sa preplavia do Devínskej Novej Vsi, kde sa opäť vrátia na pevnú zem. Dunaj je totiž omnoho rýchlejší aj premávka je na ňom oveľa hustejšia, ešte by sa tamojším vodníkom zachcelo plniť poličky s hrnčekmi! Prvú júlovú sobotu držte ZO-čkárom palce, dolu vodou to trvá zo 5 – 6 hodín a reálne hrozí, že odveslovať si to budú musieť sami.

 

Morava očami Pezinčanov

Členovia ZO č. 52 Malacky, Pezinok, Senec toľko adrenalínu ako Bratislavčania pustiť do žíl nechceli, preto sa rozhodli pre bezpečnejšiu alternatívu. V polovici júla ich vyprevadíme za hranice, aby si prezreli Přerov, Olomouc, Kroměříž, Litovel, Loštice, príp. aj Kopřivnicu. Do itinerára sme nahliadli len letmo, ale v pamäti nám utkvel napr. Svatý kopeček, ZOO Olomouc, komentovaná prehliadka Arcidiecézneho múzea, Múzea moderného umenia, Hradu Bouzov, ale aj Múzea Olomouckých tvarůžků. No, ale aby sme z nich zas neurobili úplných strachopudov, nejaký aquapark a prírodné kúpalisko sa tam mihli. Všade majú zabezpečených sprievodcov, ktorých už vopred vyškolili, ako kultúrne, umelecké a technické pamiatky sprostredkovať aj zvedavcom so zrakovýn postihnutím.

Dvere dokorán

Nácvik sebaobslužných zručností, kurzy práce s počítačom a mobilom so špeciálnym programom, priestorová orientácia a samostatný pohyb. Tým krajské stredisko svojich klientov pred vstupom na pracovný trh vybaví. Kvalitný nácvik mäkkých zručností, ktoré sú na pracovnom pohovore alfou i omegou, je už ťažší oriešok a vyžaduje si špecialistu. Ako efektívne odprezentovať svoje zrakové postihnutie? Ako pracovať s neverbálnou komunikáciou? Čo všetko si personalisti všímajú, a hlavne ako čo hodnotia? Na to všetko odpovie počas piatich on-line stretnutí HR špecialistka, ktorá účastníkom poskytne spätnú väzbu a usmernenia, ako sa na pracovnom pohovore predať. S realizáciou podporeného projektu sa začne na jeseň.

 

Keď bude po všetkom, určite sa s vami o svoje zážitky podelíme 😊

 

Dušana Blašková, členka Krajskej rady ÚNSS Bratislava