Grantová komisia ÚNSS má aj v tomto roku eurá na rozdávanie

Chce to len nápad, zopár rozhovorov a mailov a napokon chvíľku pri počítači, aby sa to všetko dostalo do toho správneho súboru.  Základné organizácie, kluby, krajské rady a krajské strediská ÚNSS totiž na to, aby sa o podporu mohli uchádzať, musia svoje idey, túžby a, pravdaže, ich personálne a finančné krytie vpísať do žiadosti o podporu a do 19. mája zaslať tajomníčke komisie. Ale popremýšľať sa skutočne oplatí, pretože do mešca pribudlo až 9277,81 eur, jeden žiadateľ sa preto môže uchádzať až o šesť stovák. Prioritou grantového kola 2023 je zatraktívnenie organizácie ÚNSS, budovanie a upevňovanie väzieb v rámci komunity ľudí so zrakovým postihnutím.

 

Aké aktivity môžu byť z grantového programu podporené?

 1. Aktivity v oblasti integračných a nadstavbových činností, rozvíjajúcich sociálno-rehabilitačné zručnosti a samostatnosť osôb so zrakovým postihnutím.
 2. Osvetové a preventívne aktivity zvyšujúce povedomie verejnosti o problematike zrakového postihnutia.
 3. Aktivity podporujúce rozvoj spolkovej činnosti organizácie.
 4. Kultúrne aktivity a aktivity podporujúce tvorivosť osôb so zrakovým postihnutím.
 5. Spoločenské, športové, turistické a poznávacie aktivity.
 6. Aktivity podporujúce rozvoj pravidelnej krúžkovej činnosti.
 7. Vzdelávacie aktivity a semináre.

 

Čo, naopak, grantová komisia podporiť nemôže?

 1. Individuálne žiadosti a žiadosti podnikateľských subjektov,
 2. vedecké alebo študijné pobyty, investičné náklady, lieky a zdravotnícke prístroje pre individuálnu potrebu,
 3. materiálno technické vybavenie nesúvisiace priamo s projektovými činnosťami podporovanými grantovým programom,
 4. aktivity vykonané pred 1. júnom 2023,
 5. mzdy s výnimkou DOHôD O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU (Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študentov, Dohoda o pracovnej činnosti).

 

Novinky, ktoré treba vedieť, a starinky, ktoré si treba pripomenúť

Komisia, ktorá bude tento rok posudzovať nápady nižších organizačných zložiek ÚNSS, je opäť trošku vynovená. Po marcovom zasadnutí Ústrednej rady sa funkcie predsedníčky ujala Michaela Dlhá, pozície členov obsadili Tímea Hóková, Filip Kopániy, Peter Halada a Marián Marton. Tajomníčkou ostáva Adriána Ondrušová. Pravdaže, všetci sú aj naďalej ochotní projekty konzultovať, tzn. usmerniť žiadateľov pri hľadaní témy či konkrétnych aktivít. Toto poradenstvo slúži na to, aby sa do žiadosti nedostalo nič, čo nemôže byť z grantového programu podporené, a aby ZO, kluby, KR či KS zbytočne neprišli pri hodnotení o cenné body. A, prirodzene, o čas. Svoje neistoty a váhania, prosím, spisujte a posielajte na dlha@unss.sk, porozhliadnuť sa však oplatí aj na intranete ÚNSS, kde sú umiestnené vzorové projekty z minulých rokov, ponoriť sa do archívu digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči alebo do článkov na stránke www.casopisduha.sk. O inšpirácie tam rozhodne nie je núdza!

Zmenu v štatúte grantového programu možno po novom nájsť aj v kapitole Odporúčanie. Základným organizáciám totiž zanikla povinnosť uvádzať v žiadosti odporúčanie svojej KR. Odporúčania sú odteraz vyžadované jedine vtedy, ak klub, ZO alebo KR, ktorá projekt predkladá, počíta s aktívnym zapojením jedného alebo viacerých pracovníkov krajského strediska. Písomný súhlas v takom prípade predkladá jeho vedúci.

Pokiaľ ide o rozpočet, tento ročník prináša dve významné novinky. Prvou je zrušenie finančnej spoluúčasti žiadateľa, čo znamená, že pri posudzovaní celkového rozpočtu sa už na oných minimálne 20 percent z vlastných zdrojov prihliadať nebude. Druhá zmena sa týka znižovania poskytnutej dotácie.. V prípade, že sa projekt dostal do zoznamu schválených, ale rozpočet vyčlenený na daný rok neumožňuje grantovej komisii vyhovieť žiadateľovi v plnej výške, podporu je možné skrátiť maximálne na 80 percent požadovanej sumy.

Komisia odklepla ešte čosi. Súčasťou záverečnej správy by po novom mali byť zmienky o tom, kde boli informácie o aktivitách realizovaných v rámci projektu publikované. Komisia vás prosí alebo o odkaz na článok (napr. ak bol zverejnený na webe či Facebooku vášho KS, na stránke Dúhy, na sociálnej sieti ZO, klubu či KR) alebo o priloženie samotného textu (napr. ak budete o svojich aktivitách písať v časopisoch Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ). Nezabudnite ale uviesť názov časopisu, jeho číslo a ročník. O tieto informácie sa, prosím, v rámci záverečnej správy nezabudnite podeliť aj v prípade, že o vašich aktivitách bude informovať nejaké lokálne periodikum. Pravdaže, ako dôkaz je potrebné priložiť sken článku.

 

Dôležité informácie a tlačivá

Žiadosti o podporu je potrebné posielať aj v elektronickej verzii (nie však sken vypísaného formulára) na adresu ondrusova@unss.sk, aj v papierovej na Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 841 04 Bratislava. Výsledky grantového kola 2023 budú zverejnené na stránke www.unss.sk 26. mája.

Žiadost o poskytnutie grantu na rok 2023

Postup pri vypĺňaní žiadosti

Podmienky grantového_kola_2023

 

Tfuj, tfuj, tfuj! Nech sa pri diskusiách roztrhne vrece s nápadmi, nech si pri plánovaní užijete veľa radosti a veselosti, nech máte kreatívnu chvíľku pri písaní a nech to všetko vyjde lepšie, ako ste zamýšľali!

Dušana Blašková, členka Krajskej rady ÚNSS Bratislava