Kde v týchto dňoch hľadať pomoc

Napriek tomu, že zamestnanci Krajského strediska ÚNSS v Bratislave majú riaditeľkou ÚNSS nariadenú prácu z domu, dokážu svojim klientom aj naďalej poskytovať sociálne služby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. V uplynulých dňoch kontaktovali nevidiacich a slabozrakých, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti so svojimi príbuznými, a sprostredkovali im všetky potrebné informácie.

Neprestávajú riešiť ani žiadosti o optické a kompenzačné pomôcky. Telefonicky a mailom pomáhajú klientom s komunikáciou s príslušnými firmami, ale aj s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré v zmenenom režime fungujú predovšetkým elektronicky.

V súvislosti s koronavírusom prijalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenia:

  • Výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenia o vyplatených odmenách a doklady o výdavkoch na prepravu môžu klienti oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu.
  • Skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na peňažné príspevky, preukaz a parkovací preukaz môžu klienti oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky.
  • Úrad akceptuje žiadosti posielané aj e-mailom; ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu, prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu. Na recepcii úradu budú preberané aj iné dokumenty, ktoré klienti donesú osobne.
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely kompenzácie bude overovať zamestnanec recepcie.
  • Ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu.
  • Preukaz a parkovací preukaz budú úrady klientom vydávať.

Ako si zabezpečiť Zdravotnú starostlivosť a lieky

V prípade potreby treba svojho lekára kontaktovať telefonicky. Plánované návštevy ambulancií je v tejto krízovej situácii lepšie presunúť na iný termín (samozrejme v prípade, že to dovolí zdravotný stav).

Lieky, ktoré sú akútne potrebné, môže obvodný lekár predpísať aj na základe telefonickej požiadavky pacienta. Ten si vyberie konkrétnu lekáreň, ktorá mu po predložení preukazu poistenca liek vydá. Najvhodnejšie je vyberať si prevádzky lekární, kde sa pohybuje čo najmenší počet ľudí a navštevovať ich v časoch, kedy je väčšina zvyčajne v práci.

Ako si zabezpečiť potraviny

Popri pomoci rodiny, susedov, známych či dobrovoľníkov je možné využiť on-line nakupovanie (nákup prinesú zamestnanci spoločností Tesco alebo siete DELIA až domov), ale aj taxislužby. Pozor! V prípade, že taxík viezol klientovi nákup, tovar, pracovné veci a pod., je možné tým, ktorí poberajú príspevok na prepravu, uvedený úkon taxíka preplatiť.

Dôchodcovia nad 65 rokov budú môcť nakupovať len v čase pre nich špeciálne určenom, konkrétne od 9:00 do 12:00.

Pomoc zo strany Magistrátu hlavného mesta

Bratislava spustila telefonickú linku na podporu seniorov. Dostupná je každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 na bezplatnom čísle 0800 242 000. Starší obyvatelia mesta tu môžu adresovať svoje otázky či požiadavky o pomoc s nákupom, vyzdvihnutím liekov a pod.

Ako postupovať v prípade nákupu cez Senior linku

  1. Urobiť si nákupný zoznam.
  2. Odovzdať ho policajnej jednotke v príslušnej mestskej časti.
  3. Prichystať si finančnú hotovosť.

Pozn. Ak má záujemca o túto službu elektronický recept od lekára, policajt môže vyzdvihnúť aj potrebné lieky.

A na záver dôležité upozornenie: Nosenie rúška bude povinné všade mimo svojho bydliska. Ďalej sa odporúča dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi. 

Dôležité telefónne kontakty:

Úrad verejného zdravotníctva v­ Bratislave (otázky ohľadom korona vírusu): 0917 426 075

Linka mesta Bratislava na podporu seniorov: 0800 242 000

Infolinka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny: 02 204 43 500 alebo 02 204 43 505 Bratislava.

Krajské stredisko ÚNSS Bratislava: 0905 477 973, 0911 809 528 alebo 0903 489 139, príp. e-mailová adresa unss.bratislava@unss.sk