Krajská rada Bratislava bilancuje rok 2023

Program KR bol pripravený a realizovaný so zreteľom na potreby všetkých základných organizácií ÚNSS bratislavského kraja a zúčastňovali sa na ňom členovia  ÚNSS i sympatizanti nášho občianskeho združenia.

 

Zrealizovaný program a uskutočnené spolkové aktivity v roku 2023

 

11.2.2023 divadelné predstavenie: divadlo Zrakáč podávalo na doskách SND Čaj  u pána senátora.

Počet účastníkov: 42

Počet objednaných vstupeniek: 42

 

23.2.2023 divadelné predstavenie: Louis Braille, na scéne divadla Teatro Colorato

Počet účastníkov 30

Počet objednaných vstupeniek: 30

 

8.2.2023 Poznávací zájazd: Brno Mendelovo muzeum, Rájec nad Svitavou expozícia Kamélií

Spôsob dopravy: autobusová doprava MT-tour

Počet účastníkov   51

 

28.03.2023: krajská súťaž v písaní a čítaní Braillovho písma: Prešporské braillovanie

Organizačný garant: Mgr. Dušana Blašková, Krajské stredisko a Krajská rada Bratislava

Počet účastníkov: 16

 

25.04.2023 13:30 hod. Slovenská národná galéria: komentovaná prehliadka špeciálne prispôsobená pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov s Dr. Barborou Tribulovou.

Počet účastníkov: 23

 

09.05.2023 od 19:00 hod. Slovenské národné divadlo: divadelné predstavenie Dobrodružstvo pri obžinkoch

Počet účastníkov: 92

Počet objednaných vstupeniek: 92

 

10.05.2023 o 14:00 hod. informačná beseda: Ako môžu starší a zrakovoznevýhodnený predchádzať bezpečnostným rizikám

Lektor: bezpečnostný analytik Por. Mgr. Martin Masár z policajného riaditeľstva Bratislava III.

Počet účastníkov: 19

 

29.05.2023 Prehliadka: Schaubmarov mlyn a Malokarpatské múzeum, Pezinok

Časový harmonogram: dopoludnia prehliadka mlynu, popoludní múzea s odchodom o 8:36 z hlavnej stanice v Bratislave

Počet účastníkov: 16

 

03.06.2023 od 13:00 do 16:30 hod. Popoludňajšie spoločenské stretnutie našich členov na Únii, Sekulská 1

Počet účastníkov: 23

 

07.06.2023 od 14:00 do 16:00 Beseda s očným lekárom MUDr. Pavlom Lackovičom, Sekulská ul.1

Počet účastníkov: 18

 

09.06.2023 odchod o 7:55 prehliadka: Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad váhom

Program: výklad s ukážkami prispôsobený nevidiacim a prakticky nevidiacim, popoludní prehliadka mesta

Doprava: vlaková

Počet účastníkov: 10

 

17.06.2023 od 19:00 do 22:00  hod. Slovenské národné divadlo: Operné predstavenie Aida, vstupenky poskytnuté s 50 % zľavou

Počet účastníkov: 46

Počet objednaných vstupeniek: 46

 

19.06.2023 od 14:30 do 16:00 Galéria Dómu sv. Martina: predstavenie interaktívnej  pomôcky  „Rozprávajúci  dotykový  rám“ v kombinácii  s reliéfnou  platňou

Princíp dotykového rámu: Podrobne podáva hlasovým výstupom informácie o tom, čo  znázorňujú  špeciálne  reliéfne  obrazy vytlačené na 3D tlačiarni („trojdimenzionálne fotografie“).

Počet účastníkov: približne 20

 

20.06.2023 o 13:00 hod. Botanická záhrada Bratislava: Komentovaná prehliadka po botanickej záhrade

Počet účastníkov: 15

 

21.06.2023, od 7:00 do 19:00 hod. Poznávací zájazd: Kopčany, kostol sv. Margity Antiochijskej; Milotice, zámok; Hodonín, Masarykovo múzeum, vyhliadková plavba loďou

Autobusová doprava: MT TOUR.

Počet účastníkov: 47

 

23.-29.07.2023 Rekondično-poznávací pobyt v Liptovskom Jáne:

Financovanie: Na pobyt sme dostali štátnu účelovú dotáciu.

Účastnícky príspevok: 191 € pre účastníkov s možnosťou účelovej dotácie

V rámci poznávacej časti sme zorganizovali tieto podujatia:

 • Utorok: Okoličné, Liptovský Mikuláš, Lúčky, Kalameny, termálne jazierko
 • Streda: Poznávame prácu na mobilných telefónoch s OS Android v systéme Corvus (pre slabozrakých a nevidiacich)

Celkový počet účastníkov: 44

 

22.09.2023, piatok Zbierka Biela pastelka 2023

aktívna účasť 27 členov ZO ÚNSS (8+8+4+3+4)

 

27.09.2023, odchod 07:00 hod. Poznávací zájazd: Nové Mesto nad Váhom, Čachtice – komentovaná prehliadka historického farského kostola a Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom, návšteva a komentovaná prehliadka Hradu Čachtice

Doprava: autobusová, z Nového Mesta nad Váhom na hrad do Čachtíc vlak

Počet účastníkov: 40

 

10.10.2023 poznávací zájazd: Hurbanovo, Palárikovo

Program: návšteva Rodného domu  Hany Hegerovej v Hurbanove, astronomické Observatórium – SÚH, v Palárikove prehliadka zámku

Doprava: autobus

Počet účastníkov: 41

 

12.10.2023 tradičná dopravno-bezpečnostná akcia  Deň bielej palice

Počet aktívnych účastníkov: 9

 

25.10.2023 Poznávací zájazd: Žilina

Program: návšteva Galérie ikon, Múzea židovskej kultúry, komentovaná
prehliadka historického jadra Žiliny.

Doprava: vlaková

Počet účastníkov: 34.

 

07.11.2023 Slovenská národná galéria (SNG): komentovaná prehliadka

Program: v SNG otvorili novú expozíciu sakrálneho umenia prevažne zo zbierok gotiky a baroka, v ktorej budú implementované haptické reliéfy s audiokomentárom. Podujatie bolo určené špeciálne pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Súčasťou podujatia bol vorkšop „tvorivá práca so sadrou“, ktorý bol taktiež  prispôsobený potrebám ľudí so zrakovým znevýhodnením.

Počet účastníkov: 15

 

08.11.2023 Prednáška: Tyflokomp, predstavenie vybraných kompenzačných pomôcok.

Program: boli predstavené tieto kompenzačné pomôcky – unikátne okuliare pre nevidiacich Envision glasses, prehrávač s rádiom EVO E12, ozvučený mobilný telefón s tlačidlami BlindShell Classic 2 s podrobným výkladom o možnostiach ich využitia.

Zástupcovia Tyflocompu: Ing. Jaroslav Mamojka, Mgr. Stanislav Sokol

Počet účastníkov: 15

 

16.11.2023, odchod  o 07:30 Poznávací zájazd: Modra, Červený Kameň, Častá

Program: Navštívili sme ľudovo-umelecké výrobné družstvo Slovenská ľudová majolika v Modre. Súčasťou bol špeciálny výklad s ukážkami Pre nevidiacich a prakticky nevidiacich účastníkov a návšteva podnikovej predajne. Následne sme navštívili blízku pražiareň kávy a espresso bar  Ebenica coffee. Ďalej nasledovala komentovaná prehliadka hradu Červený Kameň a jeho expozícií. PO obede boli prítomní členovia krajskej rady a výborov ZO informovaní o činnosti KR ÚNss v roku 2023.

Počet účastníkov: 46.

 

02.12.2023 o 19:00 hod. činohra SND: Veselé paničky windsorské.

Počet objednaných vstupeniek: podľa nahlásení predsedov základných organizácií.

Nahlásený počet účastníkov: 180

 

08.12.2023 od 18:00 Koncert: evanjelický kostol augsburského vierovyznania – Terchovské Vianoce, Folklórne pásmo viazané s vianočnými sviatkami

Účinkujúci: Betlehemci, Ťažká muzika z Terchovej, Trio z chotára, Patrnčiakovci,

Terchovská muzika z dolniakov.

Partner: podujatie podporila pre ZO č. 04 mestská časť Bratislava Staré mesto.

Počet účastníkov: 20+28; spolu 48

 

14.12.2023 od 13:00 predvianočnéstretnutie nevidiacich členov Bratislavského kraja: ÚNNSS, Sekulská 1,

Počet účastníkov: 32

 

17.12.2023 od 17:00 Koncert: Slovenský rozhlas , veľké koncertné štúdio – Donskí kozáci a Spevácky zbor slovenských učiteľov v programe s názvom „Vianočný spev pre život“.

Program: v programe vystúpili každý súbor samostatne i spoločne.

Počet účastníkov: 34

 

17.12.2023 od 18:00 Koncert: Slovenská filharmónia Reduta – Koncert dvoch významných svetových tenoristov Lawrence brown Lee  a Michael Spyres

Organizátor: n. o. Kapos, zúčastnili sme sa na pozvanie promotora Dr. Jána Koreckého

Počet účastníkov: 10

 

Pravidelné podujatia v roku 2023

 

Výtvarný krúžok

Po celý kalendárny rok 2023 sa stretávala pravidelne každé 2 týždne výtvarná skupina Svetlo. V priebehu roka mali 19 stretnutí. Členovia krúžku pracovali pod odborným vedením akademického sochára  a výtvarníka Martina Dzureka. bol to práve jubilejný 20. rok veľmi úspešnej činnosti tohto záujmového krúžku (od roku 2004).

Krúžok pravidelne navštevovalo 6 až 10 účastníkov vrátane dvoch detí so zrakovým znevýhodnením zo Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici.

 

Rekondičné plávanie

V školskom roku 2022/2023 sme zabezpečili vo vyhradenom čase raz týždenne (okrem prázdnin) prístup našich členov do krytého bazéna v priestoroch internátnej školy pre nepočujúcich na Hrdličkovej ulici 17.

Vstup bol zabezpečený v rámci celého školského  roka za symbolický účastnícky príspevok.

rekondičného plávania sa pravidelne zúčastňovalo 6 až 10 našich členov.

 

Kalendáre

Na základe opakovaných požiadaviek členov základných organizácií ÚNSS už od roku 2018 zabezpečuje KR kalendáre s braillovým a zväčšeným písmom. I koncom roka 2023 si naši členovia žiadali zabezpečiť takéto kalendáre na rok 2024. Vyšli sme v ústrety a pre našich členov, ktorí sa na odber nahlásili, sme objednali spolu 95 kalendárov s termínom dodania 13. decembra 2023.

 

Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých

V druhom polroku 2023 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  (BKIS)realizovalo vďaka podpore Ministerstva kultúry SR projekt s názvom Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých, v rámci ktorého členovia bratislavských základných organizácií, ale aj nečlenovia ÚNSS absolvovali celkovo 11 1,5 hodinových tematických prehliadok hlavného mesta.

Na prehliadke Bratislavského hradu a Dómu sv. Martina sa zúčastnila aj skupinka žiakov zo Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím zo Svrčej 6. Účasť bola premenlivá, väčšinou sa pohybovala okolo 15 – 20 účastníkov.

Stretnutia boli veľmi dobre pripravené a mali veľmi pozitívnu odozvu, dokonca aj bratislavskí rodáci sa dozvedeli veľa nového.

Koordinátorkou podujatí bola za KR Mgr. Dušana Blašková.

Pre tých, ktorí sa tematických prehliadok nemali možnosť zúčastniť, dávame do pozornosti podcasty BKIS s názvom Rande s mestom, ktoré si možno vypočuť v podcastových aplikáciách alebo na webe:

https://www.bkis.sk/?s=podcast+Rande+s+mestom

 

Prehľad stretnutí, ktoré odborne pripravilo  a realizovalo BKIS s názvom „Rande s mestom“

 • 09.2023 o 15:00 Námestie slobody a Koncert bez bariér Slovenskej filharmónie
  Sprievodkyňa: Katarína Čatlošová
 • 10.2023 o 14:00 Bratislavský hrad
  Sprievodkyňa: Katarína Králiková
 • 10.2023 o 14:00 Mýty a legendy starej Bratislavy
  Sprievodkyňa: Ľuba Solanová
 • 10.2023 o 14:00 Zuckermandel – kontrast histórie a moderného mesta
  Sprievodkyňa: Andrea Turanská
 • 11.2023 o 14:00 Príbehy lekárne Salvator a jej súrodencov
  Sprievodca: Pavol Šimove
 • 11.2023 o 14:00 Po stopách Márie Terézie
  Sprievodca: Ivan Chylák
 • 11.2023 o 14:00 Slávni hudobníci a Bratislava
  Sprievodkyňa: Zuzana Godárová
 • 12.2023 o 14:00 Primaciálny palác a jeho skryté poklady
  Sprievodkyňa: Andrea Turanská
 • 12.2023 o 14:00 Domy a dvory, veže a pivnice, najstaršie ulice
  Sprievodca: Pavol Šimove
 • 12.2023 o 13:00 Dóm sv. Martina a kúzlo Vianoc v Prešporku
  Sprievodkyňa: Andrea Turanská
 • 12.2023 o 14:00 Sad Janka Kráľa
  Sprievodkyňa: Ľubomíra Černáková

 

Záver

 

Na záver treba poďakovať členom krajskej rady, všetkým aktívnym členom základných organizácií, členom ich výborov a najmä predsedom ZO, ktorí svojou systematickou prácou a organizačnými aktivitami vytvárali rámec a podmienky na realizáciu ročného plánu činnosti Krajskej rady Bratislava.

Zrealizovaný Celoročný program bol pripravený vo februári 2023, bol schválený krajskou radou, v priebehu roku, najmä v druhom polroku bol aktualizovaný a dopĺňaný podľa našich organizačných možností a požiadaviek z radov krajskej členskej základne ÚNSS nahlásených predsedami základných organizácií.

Program zorganizovala, garantovala, prípadne sa na podujatiach aspoň aktívne podieľala (Prešporské braillovanie, Biela pastelka 2023, Deň bielej palice 2023) krajská rada Bratislava.

Individuálny program jednotlivých základných organizácií v správe nie je zahrnutý.