Letná počítačová škola 2024

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave organizuje letnú počítačovú školu pre mladých ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím 2024.

 

  • Termín: 8. – 12. júla 2024
  • Miesto konania: Senec – Slnečné jazerá
  • Pre koho je letná škola určená: 16 – 21 rokov, primárne študenti stredných a vysokých škôl
  • Pre mladých ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím (nevidiaci a slabozrakí) vo veku
  • Počet účastníkov:
    Na letnej škole sa môže zúčastniť maximálne 15 študentov. Vzhľadom na kapacitné možnosti a finančný rozpočet si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov.

 

Zameranie

Program Letnej počítačovej školy 2024 bude zameraný na rozvoj informačných a komunikačných kompetencií, a na možnosti využitia informačných, asistenčných a komunikačných technológií, ktoré pomáhajú pri práci s informáciami, pri štúdiu, v zamestnaní, ako i v bežnom živote. Stretnutie účastníkov nebude len o odbornom programe, ale aj o záujmoch, dôležitosti práce na sebe a voľnočasových aktivitách.

Náklady na účasť

Každý účastník platí účastnícky poplatok vo výške 200 EUR.

Náklady na organizáciu akcie a pobyt účastníkov hradí organizátor.

Cestovné náklady si hradí účastník.

Spôsob a uzávierka prihlasovania

Záujemcov žiadame elektronicky vyplniť prihlasovací formulár na LPŠ 2024.

Uzávierka prihlášok je 29. mája 2024.

Informácia o mieste konania akcie

Ubytovanie bude zabezpečené v Senci na Slnečných jazerách – TP Hotel Družba***

Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Podrobnejšie informácie o pripravovanej letnej škole spolu s prihlasovacím formulárom sú zverejnené na webovej stránke Centra podpory študentov so špecifickými potrebami:

Letná počítačová škola 2024

Kontaktné osoby

Bližšie informácie možno získať aj telefonicky alebo emailom.

PaedDr. Mária Ježíková

tel.: 02/ 9010 2019

e-mail: maria.jezikova@uniba.sk

 

Mgr. Mária Stankovičová

tel.: 02/ 9010 2071

e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk