Letom časom alebo Po stopách dejateľov

Putovanie za kultúrou i umením, vedou i technikou, za informáciami z najrozmanitejších oblasti spoločenského diania dní súčasných i dávno minulých. Poznávacím podujatiam patrí medzi členmi všetkých základných organizácií Bratislavského kraja na rebríčku obľúbenosti popredné miesto. Vlani sme sa po stopách dejateľov vydali aj vďaka podpore grantového programu ÚNSS.

Spoločná fotografia na Mohyle Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom
Účastníci poznávacieho podujatia na bradlianskej mohyle

Výber tém sa zakaždým uskutočňuje veľmi starostlivo. Zohľadňuje sa predovšetkým vzdelávací charakter a prístupnosť vybraných expozícií a exkurzií. Lektori i sprievodcovia sú vopred poučení o tom, že komunikácia s človekom so zrakovým postihnutím má určité špecifiká, že musia trošku prekročiť tieň tradičného výkladu a vyhradiť si na prehliadku viac času. Zlatým pravidlom je, že riadni členovia ÚNSS, teda nevidiaci a slabozrakí, musia zakaždým tvoriť aspoň polovicu účastníkov. Nič sa neponecháva na náhodu – popri podrobnom harmonograme býva súčasťou každej cesty aj exkurz do histórie a priblíženie konkrétnych reálií. Cieľ ponúknuť čo najširšie penzum informácií sa tak začína napĺňať už cestou na podujatie, a to cez mikrofón autobusu. A po ktorých stopách sme sa vybrali vlani?

„Minuloročné výročia nám samy priam núkali, ba kázali obzrieť sa späť a z celej mozaiky vybrať dve epochy, ktoré jednoznačne patria k najvýznamnejším medzníkom v histórii Slovákov,“ ozrejmil predseda Krajskej rady ÚNSS Bratislava Ján Cesnek, vedúca osobnosť a organizátor týchto vzdelávacích podujatí. „Pripomenuli sme si vytrvalé snahy mnohých Slovákov i Čechov o svoju národnú emancipáciu v európskom priestore na prelome 19. a 20. storočia, predovšetkým však Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa do dejín zapísal ako jedna z významných osobností s obrovskými zásluhami o vznik nášho novodobého štátu. Druhá siaha až do úsvitu nášho národného bytia a týka sa príchodu a blahodarného misijného účinkovania solúnskych bratov na Veľkej Morave v rokoch 863 až 885.“

Model bradlianskej mohyli v mierke 1:100
Verný model bradlianskej mohyly vrátane hrobky v mierke 1:100.

Sen o slobodnej vlasti

Pri príležitosti stého výročia úmrtia M. R. Štefánika sme v počte štyroch desiatok navštívili miesta spojené s detstvom a mladosťou muža, ktorý tragicky zahynul po dlhoročnom náročnom zápase o svojbytnosť Slovákov a Čechov v zahraničnom odboji. Prehliadka jeho rodného domu v Košariskách, naša prvá zastávka, sa sama zapíše do histórie – stala sa totiž impulzom obohatiť chystanú výstavu o popisy v Braillovom písme, uvažuje sa o výrobe reliéfnych obrázkov či modelov. Navštívili sme Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, kde sme mali unikátnu možnosť hmatom preskúmať verný model bradlianskej mohyly vrátane hrobky v mierke 1:100. Samozrejme, nevynechali sme ani samotnú mohylu, v ktorej sú uložené pozostatky M. R. Štefánika a talianskych vojakov, kde sme niekoľko minút zotrvali v pietnom tichu. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili vo Vrbovom – rodisku dobrodruha, cestovateľa, objaviteľa, kolonizátora, vojaka, väzňa a vyhnanca, autora rôznych neúspešných podnikateľských nápadov a úspešných spisovateľských počinov, Mórica Beňovského, ktorého si v roku 1776 skupina madagaskarských kmeňov zvolila za svojho kráľa, lepšie povedané náčelníka náčelníkov. Cieľom potuliek bola jeho kúria, ale i šikmá veža a synagóga.

Spoločná fotografia účastníkov poznávacieho zájazdu na nitrianskom hrade.
Exkurzia na nitrianskom hrade

Svedok i pamätník pôsobenia svätcov na našom území

„Účinkovanie Konštantína Filozofa a jeho brata Metoda v nás zanechalo bohaté ovocie duchovného rozvoja a kultúrneho rastu, ktoré pociťujeme i po viac než 1150 rokoch po uskutočnení ich blahodarnej misie,“ dôvodí Ján Cesnek výber druhej cesty.

Misiu solúnskych bratov ako i najstaršiu históriu Ponitrianska ako súčasti Veľkej Moravy sme si pri príležitosti 1150. výročia smrti vierozvesta Konštantína – Cyrila ozrejmili v rámci druhej časti projektu, a to návštevou Nitrianskeho hradu, Diecézneho múzea, na programe sme mali aj prehliadku mesta so sprievodcom s výborným vedomostným zázemím o najstaršej, ale i novšej histórii mesta Nitra.

Po obede sme si vyhradili čas na pracovné stretnutie výborov ZO BSK. Spoločne sme zosumarizovali činnosť bratislavskej krajskej rady a jej jednotlivých základných organizácií v roku 2019: vzdelávacie, kultúrne, turistické, športové i voľno-časové podujatia, obzreli sme sa za Bielou pastelkou a Dňom bielej palice, predebatovali sme plán aktivít KR a ZO na mesiace október, november a december 2019, priestor dostala aj elektronická evidencia členov ZO ÚNSS a dôležité nadchádzajúce udalosti: VČS, KZ a napokon zjazd ÚNSS.