Lúčime sa so Štefanom Majtánom

Dňa 14. augusta 2022 nás vo veku 85 rokov navždy opustil pán Štefan Majtán, dlhoročný člen výboru ZO ÚNSS č.5 Bratislava II, svedomito sa však zhostil aj práce v revíznej a krajskej kontrolnej komisii. Rád sa zúčastňoval poznávacích zájazdov, usporadúvaných Krajskou radou Bratislava, a dopĺňal si tak svoje bohaté vedomosti. Pre jeho všestrannosť, skromnosť a zmysel pre humor bol veľmi obľúbený. Patril k prvým členom výtvarnej skupiny Svetlo, v ktorej sa s veľkou trpezlivosťou a tvorivosťou zhostil každej témy. Jeho vzácna prítomnosť nám bude veľmi chýbať a spomienka na neho navždy ostane v našich srdciach. Česť jeho pamiatke!