Na ceste ku koncentrácii a tvorivosti

Jednou zo sociálnych služieb, ktoré poskytuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, je tréning pamäti. V bratislavskom krajskom stredisku s ním začali vlani na jeseň. Klienti so zrakovým postihnutím tréningy už dlho žiadali. Impulzom na otvore-nie prvého cyklu bol príchod certifikovaného inštruktora tréningov do radov zamestnancov ÚNSS.

Účastníci tréningu pamäti sedia v kruhu pri rozcvičke.
Súčasťou každého tréningu pamäti je rozcvička

Žiadne školské lavice

Tréning pamäti máva spravidla 16 účastníkov rozdelených do dvoch skupín, ktoré sa stretávajú dvakrát v mesiaci. Stretnutie trvá 90 minút. Prvá tretina patrí jednoduchej rozcvičke, ktorá má stimulovať krvný obeh, prekrviť mozog a na štartovať ho na ďalšiu aktivitu. Súčasťou rozcvičky sú relaxačné cvičenia a jednoduché masáže. Ďalšiu časť stretnutia tvorí riešenie úloh podľa pripravenej témy. Tréning nesmie pripomínať školské vyučovanie. Patrí k nemu uvoľnenosť aj smiech. Optimálne je, aby si účastníci odniesli aj niečo do svojho bežného života.

Účastníci tréningu pamati stoja v kruhu a navzájom sa masírujú loptičkami.
Na konci každej rozcvičky býva krátka masáž

Pre lepšie pamäťové procesy

Certifikovaným inštruktorom KS ÚNSS v Bratislave je sociálny poradca Tomáš Bako. Je absolventom prvého modulu akreditovaného vzdelávania Kognitívna aktivizácia seniorov v Centre Memory. Pred príchodom do ÚNSS pracoval so seniormi. „Práca s nevidiacimi je špecifická. Kým pri senioroch bez zrakového postihnutia môžeme využívať zrakové úlohy aj prípravu účastníkov formou písania, pri ľuďoch so zrakovým postihnutím musíme túto formu úloh obmedziť,” približuje metódu Tomáš Bako. Účastníci tréningu odpovedajú na otázky inštruktora priamo, bez väčšej prípravy. Riešia úlohy zamerané na dlhodobú aj krátkodobú pamäť, koncentráciu, kreativitu aj iné spôsoby zapamätania.

Podnety pre mozog

Veľkým pomocníkom pri tréningu sú vizualizácia a mnemotechnické pomôcky. Precvičuje sa aj logické myslenie. „Ľudia so zrakovým postihnutím sú nútení využívať namiesto zraku iné zmysly,” zamýšľa sa Tomáš Bako. „Sú nútení vo väčšej miere využívať pamäť. Mozog preto treba neustále trénovať, vzdelávať a dávať mu dostatok podnetov. Tréningy pamäti im pomáhajú udržať a zlepšiť pamäťové procesy.” Pri tréningoch postupujú podľa metódy nemeckej psychologičky Sonji Bernard. Ako prvá vytvorila tréning pamäti pre ľudí so zrakovým postihnutím. Je prístupný všetkým ľuďom s poškodeným zrakom – tým, ktorí nemajú žiadne zrakové skúsenosti, aj tým, ktorým zrak oslabol počas života.

Účastníci kurzu sedia v kruhu a spoločne riešia úlohy zadané inštruktorom.
Tréning pamäti pozostáva s rôznych úloh, na ktoré účastníci odpovedajú