Po stopách našej histórie

Dňa 21. júna 2023 sa vydalo spolu 47 účastníkov po stopách našej histórie. Na to, že sme mali k dispozícii iba 1 deň, program bol naozaj bohatý.

Najprv sme sa zastavili v Kopčanoch, kde nás lektorka Ing. Lýdia Jandová sprevádzala pri prehliadke kostola sv. Margity Antiochijskej. Ten pochádza podľa uskutočnených analýz z 2. polovice 10. storočia, teda ešte z obdobia Veľkej Moravy. Kostol nájdete pri slovensko-českých hraniciach blízko veľkomoravského sídla Mikulčice-Valy.

Dostali sme aj výklad o staroslovanskom obyvateľstve. Po zániku veľkomoravského hradiska sa ľudia z osád v blízkosti začali postupne sťahovať a poslední z nich odišli z tohto územia v 16. a 17. storočí. Kostol napriek tomu slúžil svojmu pôvodnému účelu až do 18. storočia.

Spoločná fotografia pred kostolom sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Druhou zastávkou bol zámok v Miloticiach. Ten je unikátnym komplexom stavieb z obdobia baroka a záhradnej architektúry, o čom sme sa mohli presvedčiť na vlastné oči, uši aj ruky. Po zámku a jeho záhradách nás sprevádzal sám kastelán Jan Rígl.

Dvaja naši členovia našli odvahu a obliekli sa aj do replík dobových kostýmov z 18. storočia, ktoré si na zámku šijú vo vlastnej krajčírskej dielni, a prešli sa po zámockých záhradách. Čo poviete, pristane im to?

Na fotografii dvaja účastníci poznávacieho zájazdu sedia v barokových kostýmoch v záhradách Milotického zámku.

Zámok v Miloticiach ponúka možnosť poprechádzať sa po parku v barokových kostýmoch

V Hodoníne sme pokračovali prehliadkou Masarykovho múzea s lektorkou Mgr. Irmou Kristovou. Previedla nás jedinou stálou expozíciou na Morave venovanou Tomášovi Garriguovi Masarykovi, hodonínskemu rodákovi. Prešli sme sa celým jeho životom od detstva cez štúdiá až po pôsobenie vo Viedni, vedeckú a politickú činnosť, prezidentúru, ale prenikli sme aj do jeho rodinného života.

Pred odchodom domov ako posledný a trochu neplánovaný bod programu sme ešte absolvovali hodinovú vyhliadkovú plavbu loďou po rieke Morave, ktorá tvorí prirodzenú hranicu medzi Českou a Slovenskou republikou, z Hodonína až k Baťovmu kanálu. Dostali sme výklad o krásach lužných lesov, o bobrích hrádzach či o hniezdiskách a útočiskách vodných vtákov.

Na obrázku sú účastníci zájazdu plaviaci sa loďou Baťový kanálom.

Loďou po Baťovom kanáli.

Na záver ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili vydať sa po stopách našej dávnej, ale aj nie tak ďalekej minulosti, a to najmä lektorom a sprievodcom. Projekt bol podporený z Grantu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ďakujeme.