Poradenské dni od 1.6.2020

Od 01.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

Fáza 3 prijatých opatrení

 • Odborní pracovníci začínajú v tejto fáze poskytovať aj sociálne služby v osobnom kontakte s klientom. Pokračujú v poskytovaní sociálnych služieb dištančným spôsobom.
 • Sociálne služby sú poskytované len ambulantne, terénne sociálne služby sú naďalej pozastavené.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené

Poradenské miesta

Krajské stredisko ÚNSS Bratislava, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, bude otvorené pre klientov v čase od 8:30 do 15:00 hod.

 • Tomáš Bako, vedúci KS ÚNSS Bratislava, sociálny poradca – inštruktor sociálnej rehabilitácie
  email: bako@unss.sk
  telefón: 0905 477 973
 • Silvia Kvetáková, sociálna pracovníčka
  email: kvetakova@unss.sk
  telefón: 0911 809 528
 • Eva Metonová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
  email: metonova@unss.sk
  telefón: 0903 489 139

Požiadavky na klienta

 • musí byť vopred objednaný
 • musí mať prekrytie horných dýchacích ciest( rúško)
 • nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID 19
 • musí použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do priestorov ÚNSS
 • Klient/sprevádzajúca osoba, musí vyplniť záznamový hárok

Poradenské dni v Malackách, Pezinku a v Senci nebudú realizované až do odvolania.