Poradenské dni od 22.6.2020

Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené

Požiadavky na klientov ÚNSS:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas (telefonicky, emailom)
 • Do priestorov ÚNSS je možné vstupovať s prekrytím horných dýchacích ciest (rúškom).
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.

Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

Bratislava

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Bratislava, Sekulská 1, Bratislava
Deň: pondelok – piatok
Čas: 8:00 – 16:00

Kontakt:

 • Tomáš Bako, tel.: 0905 477 973
 • Silvia Kvetáková, tel.: 0911 809 528
 • Eva Metonová, tel.: 0903 489 139

Silvia Kvetáková, tel.: 0911 809 528

Malacky

Adresa: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 2. poschodie miestnosť č. 225
Deň: tretí pondelok v mesiaci
Čas: 8:00 – 12:00

Kontakt:

 • Tomáš Bako, tel.: 0905 477 973
 • Silvia Kvetáková, tel.: 0911 809 528

Poradenský deň sa v Malackách bez predchádzajúceho objednania neuskutoční.

Poradenské dni v Pezinku a v Senci nebudú realizované až do odvolania. Klienti z týchto okresov sa môžu objednať na poradenský deň do iného mesta, prípadne priamo na Krajské stredisko ÚNSS.