Poskytovanie sociálnych služieb – aktuálne podmienky

Poskytovanie sociálnych služieb sa riadi novým COVID automatom. V okresoch v 1. stupni ohrozenia (červené), 2. stupni ohrozenia (bordové) a 3. stupni ohrozenia (čierne) budú poskytované sociálne služby v osobnom kontakte v režime OP – osoba v režime očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (osoba v režime OP):

a) Osoba plne očkovaná

b) Osoba, ktorá preukázateľne prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

V ostatných okresoch Bratislavského kraja prebieha poskytovanie sociálnych služieb v osobnom kontakte všetkým osobám, samozrejme v súlade s protiepidemickými opatreniami podľa nášho krízového a dezinfekčného plánu. Elektronická, telefonická a písomná forma služieb je bez obmedzení.