Poskytovanie sociálnych služieb

Od 27.04.2022 ruší ÚNSS všetky obmedzenia súvisiace s COVID-19 a sociálne služby poskytuje v plnom rozsahu:

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
  • Sociálne služby sú poskytované individuálnou a skupinovou formou

Odporúčania pre klientov ÚNSS

  • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu telefonicky, elektronický alebo písomne na nasledujúcich kontaktoch.
  • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím.
  • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
  • Kontakty:

 

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme Vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj ostatných!