Projekt Zdravé oči už v škôlke

Vďaka projektu Zdravé oči už v škôlke sa nám v roku 2014 podarilo zakúpiť na Krajské stredisko skríningový prístroj Plusoptix, pomocou ktorého realizujeme preventívne merania zrakových parametrov u detí v predškolskom veku. Plusoptix dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť u detí už od 6 mesiacov. Prostredníctvom realizácie preventívnych meraní chceme vytvoriť program včasnej vývinovej diagnostiky, vďaka ktorej je možné v prípade zistenia začínajúcich ochorení včas poskytnúť programy zdravotnej starostlivosti a sociálnej reahabilitácie. Efektívna liečba vývinových porúch je pritom možná iba v detskom veku, teda v čase, keď sa zrak a jeho orgány vyvíjajú.

Fotogaléria k článku