Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých – Sviatočné dni v živote Prešporčanov

V mene Bratislavského kultúrneho a informačného strediska vás srdečne pozývame na ďalšiu tematickú vychádzku z cyklu Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých. Pani Katarína Blšták Čatlošová nám porozpráva o slávnostiach a sviatkoch, ktoré sa zakladali na cirkevných tradíciách, súviseli s veľkonočnými alebo vianočnými rituálmi, alebo si ich ľudia priniesli z dedinského folklóru, ako napríklad vítanie leta alebo oslavy dobrej úrody. Povieme si, ako sa mešťania na sviatočné dni pripravovali, aké boli špecifiká Prešporka a v čom je to dnes iné.

 

Dátum a čas: sobota 27. apríla o 14:00

Dĺžka trvania vychádzky: 90 minút

Miesto stretnutia: Františkánske námestie, pri fontáne Žena s krčahom

Ak sa na vychádzku prihlásite aj prostredníctvom on-line formulára, BKIS vás bude v prípade organizačných zmien či zrušenia vychádzky priamo kontaktovať. Ďakujeme.