Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých: Výber z prešporských remesiel

Vynikajúca pani sprievodkyňa Karin Stašková, známa tiež svojím pôsobením v šermiarskej skupine a krásnymi dobovými kostýmami, v ktorých sprevádza, nám priblíži, akí remeselníci kedysi žili v našom meste, čo vyrábali a kde pracovali. Viete, čomu sa venovali irchári, tokári a kordovánici? Alebo čím sa odlišovali čižmári od obuvníkov, opaskári od remenárov a veľkí od malých hodinárov? Kam to vlastne všetci išli, keď sa vydali na vandrovku? Pani sprievodkyňa už zhľadúva zaujímavé výrobky od garbiarov, kožušníkov, ostrohárov, sviečkarov, cinárov a ďalších remeselníkov, aby sme mali niečo konkrétne v ruke 😉

 

Pozdravy od BKIS

Dátum a čas: v stredu 10. júla o 17:00

Dĺžka trvania: 90 – 120 minút

Miesto stretnutia: pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí

Trasa vychádzky: Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská ulica, Hviezdoslavovo námestie, Rybárska brána, Hlavné námestie, Primaciálne námestie, Františkánske námestie, Zámočnícka ulica.

 

Vychádzka je súčasťou programu pre účastníkov letnej počítačovej školy pre nevidiacich a slabozrakých, ktorú organizuje Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami z Univerzity Komenského.