Školáci spoznávali život nevidiacich

V spolupráci s firmou Dachser sme v októbri 2014 zrealizovali 6 stretnutí so žiakmi 4.D na ZŠ Nevädzova. Cieľom projektu bolo búrať bariéry medzi žiakmi so zrakovým postihnutím a žiakmi bez postihnutia. Sústredili sme sa na nadviazanie prvého kontaktu so zrakovo postihnutým, sprievodcovské techniky, vyskúšali si chôdzu s bielou palicou, simulačné okuliare, ktoré im priblížili ako človek so zrakovým postihnutím môže vidieť resp. nevidieť. Ďalej sme im ukázali optické a kompenzačné pomôcky, ktoré dostali priamo do rúk. Posledná aktivita so žiakmi vyvrcholila stretnutím s nevidiacim Jurajom Prágerom a jeho vodiacim psom Arkusom. Projekt bol ukončený spoločnou návštevou bratislavskej ZOO, kde sa stretli žiaci so zrakovým postihnutím zo Svrčej a žiaci z Nevädzovej. Mohli tak uplatniť všetko, čo sa naučili, a ako bonus nadviazať nové priateľstvá.

Spätná väzba od žiakov

Fotogaléria k článku