Školili sme vodičov bratislavskej MHD

Cestujúci so zrakovým, sluchovým, telesným či mentálnym postihnutím neboli v bratislavskej MHD ani doteraz ničím výnimočným, Sekcia sociálnych vecí Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy však po dohode s vedením Dopravného podniku Bratislava, a. s., prispela k tomu, že vodiči autobusov, trolejbusov a električiek ako aj asistenti prepravy budú vedieť na ich špecifické potreby adekvátne reagovať. Školenie zorganizovala a odbornosť garantovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR), sekciu s názvom Cestujúci so zrakovým postihnutím obsahovo naplnilo KS ÚNSS Bratislava a OZ Psi na život.

 

Z prezentácií

V školiacej miestnosti Vozovne Krasňany zaznelo okrem základných informácií o jednotlivých druhoch zdravotného postihnutia predovšetkým množstvo praktických skúseností, konkrétnych situácií, do ktorých sa v MHD dostávajú nevidiaci, nepočujúci, ľudia na invalidnom vozíku či osoby s mentálnym postihnutím, ktorí sa rozhodnú cestovať bez sprievodcu. Lektori sa sústredili na to, aby prítomní vodiči a asistenti prepravy nadobudli komplexnú predstavu o tom, čo to pre človeka so zdravotným postihnutím znamená, aké zručnosti musí mať a ako mu cestujúci a zamestnanci dopravného podniku môžu pomôcť. Ale, pravdaže, aj to, ako rozhodne nepomáhať.

My sme sa sústredili na človeka s bielou palicou, teda na osobu so zrakovým postihnutím, ktorá svoje okolie už takto neverbálne informuje, že pomoc potrebuje. Pred prítomných sme preto predstúpili v spoločnosti, pravdaže, imaginárneho:

– človeka s dlhou bielou palicou (s tmavými okuliarmi alebo bez nich), ktorý nevidí nič;

– človeka s dlhou bielou palicou a silnými dioptrickými okuliarmi, ktorý síce čo-to vidí, ale obraz je neúplný, deformovaný a často závislý od svetelných podmienok, aktuálneho zdravotného stavu a pod.;

– človeka so signalizačnou bielou palicou, ktorý síce vidí, ale v niektorých situáciách pomoc okolia potrebuje;

– človeka s opornou bielou palicou, ktorý má popri výraznom obmedzení zrakového vnímania ťažkosti aj s motorikou.

 

V našej dvadsaťminútovke sme zhrnuli nielen to, čo cestujúci so zrakovým postihnutím od vodiča potrebuje, ale vysvetlili sme aj to, prečo. Uvedomili ste si napríklad, že ak zastanú dva spoje za sebou, ani slabozraký, ani nevidiaci si to nevšimne a musí čakať na ďalší spoj? Alebo že ľudia so zrakovým postihnutím nedokážu lokalizovať dopytové tlačidlo, a preto im prvé dvere musí otvoriť alebo vodič, alebo spolucestujúci? Hovorilo sa ale aj o tom, ako sa v MHD správa pes so špeciálnym výcvikom, predovšetkým však vodiaci pes, čo všetko dokáže svojmu pánovi v spoji ukázať a prečo nemusí mať náhubok.

Druhá časť školenia sa odohrala priamo v areáli vozovne, kde dopravný podnik na tento účel pristavil nízkopodlažný autobus a električku, v ktorej treba pri nastupovaní prekonať tri schody. Vodiči i asistenti prepravy si mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cestuje človeku so zrakovým a telesným postihnutím. ÚNSS im zapožičala okuliare simulujúce slabozrakosť, klapky na oči a biele palice, OMD v SR invalidné vozíky. V role sprievodcu i cestujúceho s určitým obmedzením sa vystriedali všetci.

 

Za čo sme Dopravnému podniku Bratislava, a. s., udelili 5 hviezdičiek?

Za zastavovanie pri označníku.

Za otváranie prvých dverí.

Za to, že vodiči oznamujú číslo spoja a často aj smer jazdy.

Za zapnuté hlásenie zastávok.

Za to, že cestujúcich s bielou palicou občas usadia na vyhradené miesto.

Za prístupnú internetovú stránku, kde si bez väčších problémov možno vyhľadať spoje, naplánovať trasu a prečítať novinky.

 

Pomoc chodí v modrom

Asistenti prepravy sa na zastávkach bratislavskej MHD a v jej spojoch objavili pomerne nedávno (dopravný podnik o nich na svojej stránke informoval v polovici októbra), dovoľte preto aspoň v krátkosti priblížiť ich prácu. Zatiaľ je ich počet pomerne nízky, nie je však vylúčené, že časom narastie. Kde na nich môžete naďabiť a aké majú právomoci?

„Asistentov prepravy môžu cestujúci stretnúť v pracovných dňoch, ale aj počas víkendov a sviatkov priamo v našich vozidlách, príp. na zastávkach pri prestupovaní do iného spoja,“ reaguje hovorca Dopravného podniku Bratislava, a. s., Martin Chlebovec. „Trasu si určujú sami, závisí napr. od vyťaženosti jednotlivých liniek, vyskytovať sa však určite budú aj pri dôležitých dopravných uzloch, ako sú spoje z letiska, železničnej či autobusovej stanice, aby mohli v prípade potreby pomôcť s orientáciou v hlavnom meste. Ale nielen zahraničným turistom. Úlohou asistentov je pomáhať komukoľvek, tzn. aj cestujúcim s obmedzenou mobilitou alebo so zdravotným znevýhodnením, a to pri nákupe či označovaní lístku, nastupovaní do vozidla, pri usádzaní, vystupovaní zo spoja a pod.“

Obrátiť sa na nich môžete v prípade dočasných zmien organizácie dopravy, ak máte nejaký podnet k MHD, ale takisto v otázkach dodržiavania prepravného poriadku či prevencie bezpečnosti pri preprave.

„Asistenti prepravy sú rozpoznateľní podľa modrej uniformy Dopravného podniku Bratislava, a. s., a identifikačného preukazu, ktorý nosia zavesený na krku. Cestujúcim by som rád dal do pozornosti aj krátke video, ktoré sme pri príležitosti zavedenia tejto služby pripravili, dodáva Martin Chlebovec.

Na školení NROZP v SR boli prítomní štyria z tých, ktorí túto pozíciu v Bratislave zastávajú, dokonca podaktorí už mali za sebou aj praktické skúsenosti – ešte pred stretnutím vo Vozovni Krasňany asistovali jednému pánovi na invalidnom vozíku. Podľa ich slov to šlo hladko, cestujúci ich inštruoval, ako mu treba pomôcť, aby bolo nastupovanie do vozidla rýchle a predovšetkým bezpečné. Praktická časť doplnila asistentom prepravy aj informácie, ako pomôcť človeku so zrakovým postihnutím, ktorý ich z pochopiteľných dôvodov nedokáže spozorovať, ani identifikovať. My sme ich upozornili na to, že k nevidiacemu či slabozrakému musia iniciatívne pristúpiť a predstaviť sa, zároveň sme im ukázali techniky sprevádzania a usádzania, ktoré si v pristavenom autobuse i električke hneď vyskúšali.

 

Plány na budúci rok

Spomínané školenie bolo pilotnou aktivitou, po jej analýze a vyhodnotení pristúpi magistrát k zváženiu ďalších krokov. Už teraz je však zrejmé, že projekt má potenciál, bude však nevyhnutné premyslieť čo najvhodnejšiu formu vzdelávania, pretože v Dopravnom podniku Bratislava, a. s., je v súčasnosti zamestnaných približne 1500 vodičov. Predbežne sa uvažuje o príprave inštruktážneho videa, zabudnúť ale nemožno ani na šírenie informácií o prístupnosti MHD v skupinách ľudí so zdravotným postihnutím. Súčasťou vzdelávania vodičov bola aj úprava karty vodiča, kde sú informácie o jednotlivých druhoch zdravotného postihnutia a obmedzeniach, aké prinášajú v MHD, prehľadne spísané. Ide o materiál, ktorý pred časom pripravila NROZP v SR, v rámci projektu došlo k určitým aktualizáciám.

 

Nevyhnutné fakty na záver

V hlavnom meste aktuálne premáva 100% nízkopodlažných autobusov a trolejbusov a približne 50% nízkopodlažných električiek. Nové vozidlá disponujú špeciálnym vybavením, napr. nájazdovými plošinami, zvukovým hlásením zastávok a informačnými tabuľami, postupne dochádza k debarierizácii zastávok, kladeniu umelých vodiacich línií, osadzovaniu elektronických tabúľ s informáciami pre cestujúcich a pod.

Odbornú časť školenia zastrešili okrem ÚNSS OZ Psi na život, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

 

FOTOGALÉRIA:

Vodiči sa vžili do role ľudí na invalidnom vozíku

Vodiči sa vžili do role ľudí na invalidnom vozíku. Foto: NROZP v SR

 

Vodiči sa si vyskúšali aké je to byť nevidiacim cestujúcim.

Vodiči sa si vyskúšali aké je to byť nevidiacim cestujúcim. Foto: NROZP v SR

 

Prezentácia ZPMP v SR

Prezentácia ZPMP v SR. Foto: NROZP v SR

 

Vodiči si vyskúšali aj úlohu sprievodcu nevidiaceho cestujúceho.

Vodiči si vyskúšali aj úlohu sprievodcu nevidiaceho cestujúceho. Foto: NROZP v SR

 

Andrea Madunová z OMD v SR a Anna Pivková z magistrátu počas praktickej časti.

Andrea Madunová z OMD v SR a Anna Pivková z magistrátu počas praktickej časti. Foto: NROZP v SR

 

Akú pomoc potrebuje v MHD nevidiaci.

Akú pomoc potrebuje v MHD nevidiaci. Foto: NROZP v SR

 

Vodiči si vyskúšali, ako nastúpiť do spoja na invalidnom vozíčku.

Vodiči si vyskúšali, ako nastúpiť do spoja na invalidnom vozíčku. Foto: NROZP v SR