Spoločnosť ARRIVA nevidiacim a slabozrakým cestujúcim

Na všetkých linkách prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji sú najnovšie autobusy ARRIVA vybavené akustickým informačným systémom, štandard komfortu zároveň zvyšujú hlásením zastávok v interiéri vozidla, ale aj ponukou nezávislého zvukového kanála pre vonkajšie ozvučenie, ktoré je možné aktivovať povelovým vysielačom. Tlačidlá slúžiace na signalizovanie zastavenia vozidla, na oznámenie stavu núdze a pri vystupovaní s detským kočíkom sú navyše označené Braillovým písmom. V Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji, ako aj v osemnástich mestách, kde ARRIVA služby verejnej osobnej dopravy poskytuje, sa počet takto vybavených autobusov v závislosti od tempa obnovy vozidlového parku postupne zvyšuje.

Signalizačné tlačidlo STOP doplnené o názov aj v Braillovom písme. Foto: ARRIVA

Signalizačné tlačidlo STOP doplnené o názov aj v Braillovom písme.

 

„V spolupráci s našimi objednávateľmi, teda mestami a samosprávnymi krajmi, sa nám darí zrýchľovať tempo modernizácie vozového parku, a tým zvyšovať pohodlie a bezpečnosť pre všetkých našich cestujúcich vrátane ľudí so zrakovým postihnutím,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku. „V súčasnosti je takto vybavená už takmer tretina všetkých našich autobusov, očakávame, že na konci roku 2023 by už takmer polovica z celoslovenskej flotily (vyše 1500 autobusov ARRIVA) mala takúto výbavu poskytovať ako štandard.“

Pripomíname, že miesta pre cestujúcich so znevýhodnením sú v každom autobuse označené piktogramom, často i žltým označením na podlahe. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji a mestskej autobusovej dopravy v Senici sú modrou farbou odlíšené aj samotné sedadlá.

Tlačidlo s Braillovým písmom označujúce “kočík” Foto: ARRIVA

Tlačidlo s Braillovým písmom označujúce “kočík”