V Prešporku sa bude braillovať! Pridáte sa?

Uvažovali ste niekedy o tom, koľko bodiek sa do Vás zmestí? Nelámte si hlavu a nechajte to na odborníkov! V mene Krajského strediska a Krajskej rady ÚNSS Bratislava vás srdečne pozývame na Prešporské braillovanie. Súťaž, v ktorej si v štyroch disciplínach budete môcť zmerať sily v znalostiach najpopulárnejšieho systému hmatového čítania a písania na svete. Všetko to vypukne v utorok 28. marca o 9:30 v priestoroch nášho Krajského strediska, teda na Sekulskej 1 v Karlovej Vsi. Pripravili sme pre vás zaujímavé texty na čítanie, písanie na písacom stroji, na virtuálnej braillovej klávesnici mobilného telefónu a jeden kratší s chybami, pretože sa budete môcť zahrať na jazykových korektorov. Zamiešať poradie výhercov môžete ovplyvniť v jednej, dvoch, troch, ale aj všetkých štyroch disciplínach, výber je len a len na vás!

 

Prihláška na Prešporské braillovanie na stiahnutie (formát docx, veľkosť 16 kB)

 

Pravidlá jednotlivých disciplín Prešporského braillovania na stiahnutie (formát docx, veľkosť 27 kB)

 

Prešporské braillovanie ale nebude len o súťažení. Pred tým než spustíme časomieru a vy klepnete, alebo nahmatáte prvý šiesty bod, odovzdáme slovo Michalovi Tkáčikovi, ktorý nám prezradí, čo sa aktuálne varí v kuchyni Slovenskej autority pre Braillovo písmo. A kým sa dostanete na rad, budete sa môcť pristaviť pri stolíku s kompenzačnými pomôckami, ktoré výrobcovia obraillili, vyskúšať si, ako sa na dotykovom telefóne píše Braillom a poprezerať si reliéfne obrázky, ktorým vdýchla život Ildikó Gúziková a Vladimír Maroš.

 

Busta Louisa Brailla, ktorá sa nachádza na nádvorí niekdajšieho ústavu pre nevidiacich v Paríži, kde študoval a neskôr pôsobil ako pedagóg

Louis Braille, zoznámte sa, prosím! Zdroj: www.apogeum.info

 

Čvirikali už vrabce, čvirikali?

  1. Viete, že Braillovo písmo vzniklo úpravou vojenského kódu, ktorého autorom bol Charles Barbier de la Serre? Na jeho zápis bol potrebný list papiera a nôž, ktorým sa doň vytvárali trojuholníkové dierky. Svetlo však nie. Francúzska armáda toto tzv. nočné písmo v zákopoch využívala, po nejakom čase sa však dvanásť Barbierových bodiek dokotúľalo až do parížskeho ústavu pre nevidiacich, kde ho študenti neustále zdokonaľovali. Napokon trojica najpodnikavejších – Braille, Gailod a Fournier vyhlásili súťaž. Spolužiaci vyhodnotili, že s najlepším návrhom prišiel 16-ročný Louis (ostatné súťažné písma nie sú známe). Riaditeľ D. Guillié nevenoval iniciatíve žiadnu pozornosť, dokonca neexistujú dôveryhodné zdroje, že by o nej vôbec vedel. Ak áno, zrejme ju považoval za detskú hru. Ako veľmi sa mýlil!
  2. Braillovo písmo bolo predstavené svetu v roku 1825. Za hranice Francúzska však začalo prenikať až po roku 1850. Významným míľnikom v jeho histórii je rok 1878, keď Kongres pre zlepšenie osudu nevidiacich a hluchonemých na svojom zasadnutí v Paríži odmietol všetky ostatné návrhy na slepecké písmo a postavil sa za zavedenie Braillovej abecedy do celého sveta. V Uhorsku ho zaviedli až roku 1893, prvé slovenské učebnice tlačené Braillovou abecedou vyšli až za 1. ČSR po roku 1923.
  3. Dnes sa Braillovo písmo používa v krajinách všetkých zemepisných šírok a dĺžok, dokonca sa s ním môžete stretnúť aj vo vesmíre. Naozaj! V roku 1999 sa sonda Deep Space 1 vybrala zhotoviť pár fotografií kométy Borrelly a cestou preletela okolo asteroidu, ktorý NASA pokropila svätenou vodou a vyriekla: „9969 Braille“.
  4. Inštitút Braillovho písma má viacero zaujímavých aktivít, ak sa ale sústredíme na propagáciu, nemožno nespomenúť súťaž v čítaní s porozumením, korektúre a pravopise, v ktorej si každoročne meria sily približne 1400 študentov z USA a Kanady. Víťazi pre jednotlivé vekové kategórie odchádzajú s dolármi vo vrecku a právami na titul Majstra v Braillovom písme na celý rok.
  5. Tipnete si, akú rýchlosť vyvinie nevidiaci pri čítaní? Pravdaže, ak je dejom pohltení. Štatistiky hovoria, že niektorí braillisti dokážu prefrčať knihou rýchlosťou 400 slov za minútu. Tajomstvo úspechu je ľahký dotyk (slabý tlak na papier) a používanie oboch rúk (jedna ruka číta, zatiaľ čo druhá je pripravená začať na ďalšom riadku). Len pre porovnanie uvádzame, že vidiaci človek dokáže prečítať približne 300 slov za minútu.

 

Za spoluprácu a podporu ďakujeme Slovenskej autorite pre Braillovo písmo, Centru špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so zrakovým postihnutím v Bratislave, spoločnosti Tyflocomp, s. r. o., a Touch & Speech.

 

Prosím, prsty nám nedržte! 😉