Vyhlasujeme grantové kolo na rok 2019

Jar patrí premýšľaniu a plánom, preto chceme krajské strediská, krajské rady, kluby a základné organizácie podporiť v tvorivosti aj prostredníctvom Grantového programu ÚNSS. Prioritou grantového kola na rok 2019 je Zatraktívnenie členstva v ÚNSS pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Žiadosti o poskytnutie grantu je možné zasielať na adresu Úradu ÚNSS do 26. apríla t. r., a to na predpísanom formulári (formát rtf, 299kB) (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Pozor! Popri printovej verzii sa vyžaduje aj tá elektronická.

Nech sa páči, prikladáme podmienky grantového kola 2019 (formát rtf, 167kB) a postup pri vypĺňaní formulára žiadosti (formát rtf, 141kB).

Grantová komisia praje všetkým veľa dobrých nápadov a radosti z realizácie úspešných projektov!