Za Štefanom Gažíkom

Priateľský a veselý človek, inšpirátor a organizátor viacerých spolkových podujatí, od roku 1995 člen ÚNSS, neskôr výborník a hospodár ZO Bratislava I. Staré mesto, v období medzi rokmi 2004 a 2020 podpredseda KKK Bratislava. Dňa 12. januára 2021 nás vo veku 80 rokov neočakávane opustil. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v mestskej časti Vajnory v úzkom rodinnom kruhu. Nám pandemická situácia a prísne opatrenia, žiaľ, osobnú účasť znemožnili, preto si chceme na svojho priateľa a dlhoročného člena zaspomínať v krátkom zamyslení. Prosím, venujte mu pietnu spomienku. Nech odpočíva v pokoji!