Zomrel Milan Košík

Vo štvrtok 4. júla vo veku nedožitých 72 rokov náhle zomrel dlhoročný člen ÚNSS a predseda ZO č. 52 (okresy Malacky, Pezinok, Senec) Milan Košík.

Členom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bol od roku 2006, v roku 2012 sa stal predsedom ZO č. 52. V tejto funkcii venoval všetko svoje úsilie príprave a organizovaniu spolkového života a spolkových aktivít širokej členskej základne v okresoch Pezinok, Malacky a Senec. Táto ZO patrí k najväčším na Slovensku, a tak i akčný rádius pôsobenia jej výboru medzi členskou základňou bol veľmi intenzívny a široký a členmi Únie veľmi priaznivo prijímaný a hodnotený.

Zvlášť sa Milan Košík ako predseda ZO zaslúžil o trvalú spoluprácu s predstaviteľmi miestnych samospráv v Pezinku, Malackách, Senci, Modre, Grinave a ďalších. Výsledkom systematickej práce a tohto dlhoročného úsilia bolo, že na výročných členských schôdzach sa pravidelne zúčastňovali pozvaní zástupcovia samospráv zo spomínaných miest a obcí, ktorí boli priamo informovaní o činnosti ÚNSS ako celoslovenskej organizácie a všetky aktivity základnej organizácie na úrovni regiónu opakovane morálne, ale i finančne podporovali. On sám pracoval v koordinačnom tíme komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok.

Zjednocujúca osobnosť, spoločenský, húževnatý a pracovitý človek. Takto ho vnímala a hodnotila väčšina členov základnej organizácie. Tieto vlastnosti vložil plne do služieb ÚNSS, do aktivít výboru svojej ZO.

A týmto odkazom naplnil i posledné dni svojho života. Zomrel vo štvrtok 4. júla v Heľpe počas rekondičného pobytu pripraveného pre členov svojej ZO.

Posledná rozlúčka s Milanom Košíkom sa uskutočnila 10. júla 2019 v dome smútku v Grinave za účasti veľkého počtu smútočných hostí.

Tí, ktorí sa s ním nemali možnosť rozlúčiť osobne na tomto smútočnom zhromaždení, prosím, venujte pietnu spomienku na aktívneho a činorodého člena Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, nášho priateľa a dobrého človeka.