Skočiť na obsah

Aj vďaka vašim 2 percentám to nevidíme až tak čierno - pomohli sme 3112 nevidiacim a slabozrakým - pôsobíme v 8 krajoch a 65 mestách - viac ako 4600 hodín pri odstraňovaní architektonických bariér - 600 podujatí pre nevidiacich a slabozrakých

> Naši partneri < http://www.unss.sk/

Krajské stredisko ÚNSS v Bratislave

Budova kde sídlime.

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave poskytuje služby hlavne ľuďom so zrakovým postihnutím ale tiež ich príbuzným, známym, zamestnávateľom či učiteľom.

Služby poskytujeme v rámci celého Bratislavského kraja bezplatne všetkým, ktorí sa na nás obrátia. Naším cieľom je pomôcť zrakovo postihnutým klientom sa začleniť v čo možno najvyššej miere do bežného, pracovného a spoločenského života.

Aké služby poskytujeme?

Sociálne poradenstvo

 • poradenstvo v problematike zrakového postihnutia
 • sociálno – právne poradenstvo
 • poradenstvo pri využívaní zvyškov zraku
 • poradenstvo pri úprave prostredia
 • poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok
 • poradenstvo pri výbere optických pomôcok
 • poradenstvo pri výbere zamestnávania
 • poradenstvo ohľadom vzdelávania

Sociálna rehabilitácia

 • nácvik vykonávania bežných činností (starostlivosť o domácnosť, svoj zovňajšok, o deti...)
 • samostatný pohyb a priestorová orientácia (chôdza s bielou palicou, s vodiacim psom, techniky sprevádzania)
 • výučba Braillovho písma, podpisovanie sa, rozpoznávanie peňazí
 • nácvik práce s kompenzačnými a optickými pomôckami
 • výučba klávesnicových zručností a špeciálnych programov (Jaws, Magic)
 • organizovanie integrovaných letných táborov pre ZP zameraných na získavanie sebaobslužných a komunikačných zručností potrebných na ich začleňovanie
 • organizovanie kultúrnych a rekreačných aktivít

Poradenské dni

Bratislava

 • Utorok:  08:00 – 16:00
 • Štvrtok:  08:00 – 16:00

Je potrebné sa vopred telefonicky objednať na nasledujúcich telefónnych číslach: 0911 809 528, 0905 477 973, 0903 489 139.

Malacky

 • každý tretí pondelok v mesiaci:   08:00 – 12:00 - Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 2. poschodie miestnosť č. 225

Pezinok

 • každý druhý pondelok v mesiaci:   08:00 – 12:00 - Poliklinika Pezinok, Hollého 2, Pezinok (2.poschodie č. dverí 70)

Senec

 • každý štvrtý pondelok v mesiaci:   08:00 – 12:00 - Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1.mája 2, Senec (vchod zo zadnej strany Mestského kultúrneho strediska)

Bez vopred objednaných klientov sa poradenský deň mimo Bratislavy neuskutoční.odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme


Logo Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Karlova Ves Jelinek Cork Group Opavia Biatec group Tatra banka Dexia banka logo Lions Club Komunitná nadácia Bratislava Ružinov Ďakujeme za príspevok, ktorý Miestny úrad Ružinov poskytol Základnej organizácii č. 5 Bratislava II na rekondičný pobyt v rámci projektu Učíme sa byť samostatní. MÚ Ružinov prispel sumou 2 000 €.